Nieuwe website brengt zorgpartijen en ervaringsdeskundigen samen

8 maart 2022
Overleg-vergadering
Samenwerking
Nieuws

Patiëntenfederatie Nederland en andere patiëntorganisaties hebben de website ikzoekeenpatiënt.nl gelanceerd. Het initiatief is gericht op zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten die samenwerken om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. In deze samenwerking ontbreekt volgens de Patiëntenfederatie vaak nog de kennis en ervaring van de gebruikers van de zorg, de patiënten en hun naasten. De nieuwe website moet helpen om deze ervaringsdeskundigen te vinden.

Juiste zorg op de juiste plek is de afgelopen jaren steeds meer in de praktijk gebracht: dichtbij huis en toegankelijk in de regio voor patiënten als dat kan, verder weg als dat nodig is – bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Daarnaast worden steeds meer patiënten opgeleid als ervaringsdeskundigen om hun ervaringen met zorg, en hun kennis en inzicht te delen en in te zetten, ook bij regionale gesprekken over Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Website biedt ervaringsdeskundigen

Patiëntenverenigingen en overheid willen de zorg patiëntgerichter te maken. Patiënten kijken anders naar zorg dan zorgprofessionals of vernieuwers in de zorg. Voor partijen zoals zorgaanbieders en verzekeraars is het echter onvoldoende duidelijk waar ze deze ervaren patiënten kunnen vinden. Ikzoekeenpatiënt.nl moet deze partijen en ervaringsdeskundigen voor patiëntparticipatie samenbrengen.

De website biedt zorgverleners, wetenschappers, beleidsmakers en anderen die bij de zorg zijn betrokken toegang tot ervaringsdeskundige patiënten die willen meedenken over hoe de zorg het beste kan worden geregeld, stelt de Patiëntenfederatie. Zo kunnen interviews, een focusgroep of een online panel worden georganiseerd rond een onderzoeksvraag, een behoefteanalyse of een gebruikerstest. Via ik zoekeenpatient.nl zijn verder ervaringsdeskundigen te vinden die vanuit breder perspectief kunnen meedenken over ontwikkelingen rond de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt het initiatief mogelijk. De initiatiefnemers zijn: Patiëntenfederatie Nederland, Kind & Ziekenhuis, Long Fonds, PGO Support, Nierpatiënten Vereniging Nederland, Zorgbelang Brabant/Zeeland.

Juiste zorg op juiste plek

De bij de zorgsector betrokken partijen willen goede zorg toegankelijk houden, ook bij het verwachte toenemende beroep op zorg de komende decennia. Dat kan door onnodig dure zorg te voorkomen en/of zorg te verplaatsen dichter bij huis. Soms kan fysieke zorg worden vervangen door digitale zorg, zoals telemonitoring en teleconsulten. Thuis kan het ook steeds vaker, als de patiënt dat wil, zoals bij revalidatie na hartproblematiek.

Zulke veranderingen hebben echter gevolgen voor de gebruikers van de zorg. Daarom is volgens de bij ikzoekeenpatiënt.nl betrokken partijen nodig hen actief te betrekken bij die veranderingen. De ervaringsdeskundigheid van patiënten is aanvullend aan de kennis en ervaring van de andere partijen in de zorg, zoals zorgverleners, wetenschappers en beleidsmakers. Tijdig samenbrengen van verschillende ervaringen en kennis rond een beoogde verandering, kan leiden tot nieuwe inzichten en betere keuzes.

Als patiënten actief bij veranderingen in het zorglandschap worden betrokken, sluiten die aanpassingen ook beter aan bij de behoeften en verwachtingen van patiënten. Bovendien zorgt het voor meer draagvlak voor de veranderingen en draagt het bij aan het goed in- en doorvoeren van de nieuwe situatie, aldus de Patiëntenfederatie.