Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nog eens 77 miljoen SET-subsidie VWS voor digitale zorg

Het ministerie van VWS maakt nog eens 77 miljoen vrij voor ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen. Het geld is bedoeld voor het faciliteren van digitale zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Vanwege het grote aantal aanvragen tijdens de eerdere tijdelijke noodregeling SET COVID-19, onderdeel van Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), is er nu de SET COVID-19 2.0.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De nieuwe regeling is specifiek gericht op aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, GGZ en aanbieders van ondersteuning in het kader van de Wmo die extra willen investeren om structureel met digitale zorg op afstand aan de slag te gaan. Een substantieel gedeelte van het subsidieplafond is gereserveerd voor de wijkverpleging. De regeling wordt in de tweede helft van juli geopend.

Waardevolle aanvulling

“Zorg is en blijft mensenwerk”, stelt minister De Jonge (VWS). “Maar juist in de afgelopen tijd waarin we minder bewegingsvrijheid hadden, zag je hoe technologie een waardevolle aanvulling kan zijn voor de zorg thuis. Het kan ouderen of chronisch zieken enorm helpen om zelfstandig te blijven wonen.”

De afgelopen periode hebben veel zorgaanbieders, cliënten en hun naasten de toegevoegde waarde van digitale zorg ervaren. Dit bleek ook uit de eerdere noodregeling SET COVID-19, waar binnen korte tijd ruim 1.700 aanvragen voor binnenkwamen – waarvan er 460 konden worden toegekend.

Nu 1,5 meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer onderdeel van het ‘nieuwe normaal’ is, blijven veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte hebben aan de technologische mogelijkheden voor zorg op afstand; denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.

Digitale zorg structureel inzetten

De subsidie is bedoeld voor zorgaanbieders die digitale zorg structureel willen gaan inzetten als onderdeel van de zorg die zij verlenen. Per aanvraag is net zoals voorheen een maximumbedrag van 50.000 euro beschikbaar. De subsidie kan gebruikt worden voor onder meer de aanschaf van apparaten, het inhuren van hulp bij de implementatie en scholingskosten voor personeel. Hierbij is een eigen bijdrage geen vereiste. Meer informatie is hier te vinden.

Eerdere noodregelingen SET

VWS maakte 25 maart via de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) voor het eerst geld vrij voor extra digitale toepassingen. Daarmee moest extra ondersteuning van zorg op afstand voor thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking gefaciliteerd worden. Een tweede noodregeling SET COVID-19 werd in de ochtend van 7 april opengesteld met een plafond van 23 miljoen euro.

De speciale noodregelingen SET Covid-19 waren bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die extra wilden investeren in digitale zorg op afstand in verband met de 1,5 meter- en andere lockdown-maatregelen destijds. Via de regelingen was per aanvraag maximaal 50.000 euro beschikbaar.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen