Nog eens 77 miljoen SET-subsidie VWS voor digitale zorg

3 juli 2020
Doktor-laptop-stethoscoop
Financiën
Nieuws

De nieuwe regeling is specifiek gericht op aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, GGZ en aanbieders van ondersteuning in het kader van de Wmo die extra willen investeren om structureel met digitale zorg op afstand aan de slag te gaan. Een substantieel gedeelte van het subsidieplafond is gereserveerd voor de wijkverpleging. De regeling wordt in de tweede helft van juli geopend.

Waardevolle aanvulling

"Zorg is en blijft mensenwerk”, stelt minister De Jonge (VWS). “Maar juist in de afgelopen tijd waarin we minder bewegingsvrijheid hadden, zag je hoe technologie een waardevolle aanvulling kan zijn voor de zorg thuis. Het kan ouderen of chronisch zieken enorm helpen om zelfstandig te blijven wonen."

De afgelopen periode hebben veel zorgaanbieders, cliënten en hun naasten de toegevoegde waarde van digitale zorg ervaren. Dit bleek ook uit de eerdere noodregeling SET COVID-19, waar binnen korte tijd ruim 1.700 aanvragen voor binnenkwamen - waarvan er 460 konden worden toegekend.

Nu 1,5 meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer onderdeel van het ‘nieuwe normaal’ is, blijven veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte hebben aan de technologische mogelijkheden voor zorg op afstand; denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.

Digitale zorg structureel inzetten

De subsidie is bedoeld voor zorgaanbieders die digitale zorg structureel willen gaan inzetten als onderdeel van de zorg die zij verlenen. Per aanvraag is net zoals voorheen een maximumbedrag van 50.000 euro beschikbaar. De subsidie kan gebruikt worden voor onder meer de aanschaf van apparaten, het inhuren van hulp bij de implementatie en scholingskosten voor personeel. Hierbij is een eigen bijdrage geen vereiste. Meer informatie is hier te vinden.

Eerdere noodregelingen SET

VWS maakte 25 maart via de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) voor het eerst geld vrij voor extra digitale toepassingen. Daarmee moest extra ondersteuning van zorg op afstand voor thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking gefaciliteerd worden. Een tweede noodregeling SET COVID-19 werd in de ochtend van 7 april opengesteld met een plafond van 23 miljoen euro.

De speciale noodregelingen SET Covid-19 waren bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die extra wilden investeren in digitale zorg op afstand in verband met de 1,5 meter- en andere lockdown-maatregelen destijds. Via de regelingen was per aanvraag maximaal 50.000 euro beschikbaar.