Noordwest gaat voor groter aanbod e-health

4 oktober 2022
digitaal
Monitoring
Nieuws

Noordwest zette al vol in op e-health en heeft nu haar aanbod op meerdere fronten verstevigd. Er is definitief gekozen voor Luscii als leverancier voor thuismonitoring, hetgeen duidelijkheid verschaf. Tevens zijn de online keuzehulpen op een nieuwe wijze geïntegreerd met het EPD van Noordwest. Tegelijkertijd start de SEH en het traumateam met de zogeheten ‘Virtual Fracture Care app.’

Er zijn in Nederland al vele honderden e-health toepassingen. Noordwest wil met het programma Digitaal gastvrij ziekenhuis die digitalisering versnellen in haar zorgverlening. Er komen dus steeds meer digitale opties voor patiënten, waar ze trouwens wel of niet voor kunnen kiezen. Al die digitalisering is nodig, want de landelijke trend is dat de zorgvraag stijgt en het aantal beschikbare zorgprofessionals fors afneemt.

De uitdaging van de inzet van e-health is meer zorg bieden aan meer patiënten, met minder mensen. En dat natuurlijk met behoud van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Noordwest bouwt met digitalisering virtueel aan haar toekomst en doet dat letterlijk met de vernieuwbouw in Den Helder en Alkmaar.

Thuismonitoring

Noordwest verstevigt het e-health aanbod voor haar patiënten. Ten eerste met de keuze voor Luscii als leverancier voor thuismonitoring. Bij thuismonitoring sturen patiënten via een smartphone of een tablet, gegevens over hun gezondheid door via het invullen van vragenlijsten en zelfmetingen. Hierdoor hoeven patiënten niet meer periodiek op een spreekuur te komen, maar melden ze zich als de monitoring daartoe aanleiding geeft. In het najaar van 2022 komt thuismonitoring bij Noordwest al beschikbaar voor een eerste groep chronische patiënten.  

De keuze voor Luscii geeft bij Noordwest de nodige rust bij deze digitaliseringsslag. Luscii onderscheidt zich volgens betrokkenen in de markt met een breed palet aan zorgpaden voor de meeste aandoeningen waarvoor thuismonitoring een uitkomst biedt. De door patiënten toegestuurde meetgegevens zijn straks direct inzichtelijk in het patiëntendossier van Noordwest, waardoor minder administratief werk ontstaat bij zorgmedewerkers. 

Keuzehulpen Noordwest

Binnen Noordwest is ‘samen beslissen’ een belangrijk onderwerp. Aan elke behandeling zitten voor- en nadelen. Diverse online keuzehulpen van PatiëntPlus kunnen mensen helpen om gericht na te denken over een behandeling en meer inzicht te geven in behandelopties bij bijvoorbeeld de behandeling van darmkanker. Met behulp van een keuzehulp krijgen ze gerichte adviezen via het invullen van een vragenlijst die specifiek gericht is op hun ziekte. Welke behandeling voor de patiënt het beste is, hangt van de persoonlijke situatie af en keuzehulpen helpen bij die beslissing. Dat maakt uiteindelijk het gesprek in de spreekkamer voor de patiënt én de arts makkelijker en geeft handvatten om daadwerkelijk ‘samen te beslissen.’ 

HiX

Om die keuzehulpen nog efficiënter in te kunnen zetten is er een gloednieuwe integratie gemaakt tussen de online keuzehulpen van PatientPlus en het elektronisch patiëntendossier van Noordwest. Op de website van Noordwest kunnen we lezen: ‘In een verregaande samenwerking met PatientPlus en ChipSoft is nu een nieuwe integratie tot stand gekomen tussen de online keuzehulpen en HiX, het EPD waar Noordwest mee werkt. De directe integratie in het EPD is een belangrijke stap voorwaarts in het bevorderen van samen beslissen en het opschalen van het gebruik van online keuzehulpen binnen Noordwest. Het zorgt voor een eenvoudiger gebruik van keuzehulpen, doordat de ingevulde keuzehulp automatisch in het medisch dossier van de patiënt terecht komt.’

Virtual Fracture Care app

Een andere belangrijke nieuwe e-health implementatie bij Noordwest is de start van de spoedeisende hulp en het traumateam Noordwest met de ‘Virtual Fracture Care’ app. Een aantal ziekenhuizen gingen Noordwest al voor. Het Nij Smellinghe ziekenhuis startte bijvoorbeeld al in juni 2022 met deze aanpak. Met deze methode, en een bijbehorende app, kunnen patiënten met een ongecompliceerde botbreuk of ander stabiel letsel zelf, thuis, oefeningen doen en aan het herstel werken. Zo hoeven ze niet meer voor controle naar het ziekenhuis te komen. De informatievoorziening verloopt grotendeels via de app, ook worden er folders meegegeven. Bij vragen of alarmsymptomen kan er altijd contact opgenomen worden via een speciaal hiervoor opgezette ‘Breuklijn’.