Nu ook thuismonitoring COVID-19 patiënten in het Isala

21 december 2020
Isala-Monitoring-COVID
Monitoring
Nieuws

Het Isala ziekenhuis is onlangs gestart met het thuismonitoren van risicopatiënten met COVID-19. Isala gaat de thuismonitoring inzetten voor twee groepen risicopatiënten. De eerste groep betreft patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn op de afdeling Longgeneeskunde en zo enkele dagen eerder naar huis kunnen. De tweede groep betreft kwetsbare patiënten met COVID-19 die dankzij thuismonitoring niet opgenomen hoeven te worden.

Het thuismonitoren van kwetsbare COVID-19 patiënten biedt voor de patiënten, het Isala en de huisartsen meerdere voordelen. Patiënten die het ziekenhuis eerdere mogen verlaten, kunnen in hun eigen vertrouwde omgeving verder herstellen. Dat geldt ook voor de patiënten die dankzij de thuismonitoring niet opgenomen hoeven te worden.

Voor het Isala betekent thuismonitoring dat er meer bedden vrij gemaakt kunnen worden, of vrij blijven. Dat zorgt voor minder werkdruk op de verschillende verpleegafdelingen waar COVID-19 patiënten behandeld worden. Tijdens de eerste coronagolf startte het St. Antonius Ziekenhuis samen met Luscii de thuismonitoring van herstellende COVID-19 patiënten. Toen bleek dat daardoor de opnameduur met gemiddeld vijf dagen verkort kon worden.

Thuismonitoring longpatiënten met COVID-19

De afdeling Longgeneeskunde van het Isala is begin december gestart met het thuis monitoren van COVID-19 patiënten. "Sinds twee weken kunnen patiënten die in Isala opgenomen zijn met COVID-19 eerder naar huis met ondersteuning van zuurstof en thuismonitoring. Deze patiënten blijven onder behandeling van hun longarts maar kunnen thuis in hun vertrouwde omgeving verder herstellen, terwijl wij ze begeleiden en van afstand in de gaten houden", vertelt longarts Jan Willem van den Berg.

Alleen patiënten die behalve een afgebouwde toediening van zuurstof via een neusslangetje verder geen infuus of andere behandeling meer nodig hebben komen hiervoor in aanmerking. Uiteraard moet de patiënt zelf ook eerder naar huis willen gaan. Zoniet, dan kan hij of zij gewoon verder herstellen in het ziekenhuis.

Voor de patiënten die in aanmerking komen om eerder naar huis te mogen en daar verder te herstellen is geen medische noodzaak meer om in het ziekenhuis te liggen. Zij kunnen, als ze in het ziekenhuis de zuurstof toediening al deels hebben afgebouwd, gemiddeld drie tot vier dagen eerder naar huis.

"Hoe fijn is het dan dat je lekker naar huis kan, terwijl je toch op afstand in de gaten wordt gehouden. Ook voor hun herstel is het trouwens beter: in een ziekenhuisbed beweeg je toch minder dan thuis", aldus van den Berg. De eerste reacties van patiënten die al eerder naar huis mochten om daar, met thuismonitoring, verder te herstellen zijn positief.

Ook voor kwetsbare COVID-19 patiënten

De tweede groep COVID-19 patiënten die in aanmerking komen voor thuis herstel met ondersteuning van thuismonitoring door het Isala zijn kwetsbare patiënten die zich bij de huisarts gemeld hebben. Het betreft patiënten die wel ziek zijn, maar nog niet ernstig genoeg om in het ziekenhuis opgenomen te moeten worden.

In de praktijk worden deze patiënten eerst door een coassistent van het Isala thuis bezocht. Om de diagnose COVID-19 te kunnen bevestigen, wordt ook een PCR-test gedaan. De coassistent bekijkt ook of de betreffende patiënt in staat is met een saturatiemeter zelf zijn zuurstofgehalte in het bloed te meten. Deze metingen worden automatisch naar het monitorcentrum van het Isala in Meppel gestuurd. Wanneer afwijkende waardes geconstateerd worden, dan neemt het centrum contact op met de huisarts van de patiënt. Die kan dan direct actie ondernemen en de patiënt, indien nodig, naar het ziekenhuis doorsturen.

Verplaatsing zorg naar thuissituatie

Het Isala zet thuismonitoring steeds vaker in. En nu dus ook voor COVID-19 patiënten. "Deze monitoringsservice verzekert de patiënt ervan dat er meteen ingegrepen wordt zodra het zuurstofgehalte in zijn of haar bloed te laag wordt en ontlast de huisarts. De huisarts hoeft zich namelijk niet af te vragen of het met die ene kwetsbare patiënt thuis wel goed gaat. Hij kan op elk moment de gemeten zuurstofwaarden van de patiënt bekijken op het dashboard dat wij met de huisarts delen", vertelt Jan Gerard Maring, programmadirecteur Connected Care in Isala.

Het past ook binnen de ontwikkeling waarbij ziekenhuiszorg steeds vaker, waar mogelijk, naar de thuissituatie verplaatst wordt. Een ontwikkeling die, zo is al vaker aangetoond, nodig is om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden. "Als Isala vinden we het onze verantwoordelijkheid om aan deze ontwikkeling bij te dragen, zodat de zorg beschikbaar blijft voor alle patiënten in onze regio", aldus Maring.