NVZ organiseert kennissessie Digitale toegankelijkheid

di 26 maart 2019 - 13:20
Man suffering from multiple broken bones and fractures
ICT
Nieuws

De Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) organiseert op 8 april een kennissessie Digitale toegankelijkheid. Deelnemers aan de sessie krijgen uitleg van experts van Accessibility en praktische handvatten en voorbeelden aangereikt. Deelnemers leren onder andere hoe de gebruikerservaring kan worden verbeterd met een goed ontwerp van websites en patiëntenportalen.

Met de komst van patiëntportalen kunnen ziekenhuizen de zelfstandigheid van hun patiënten vergroten, maar bij de ontwikkeling wordt echter niet altijd voldoende rekening gehouden met mensen die een beperking hebben, stelt de NVZ. Hierdoor zijn zij niet in staat zelfstandig hun eigen medische gegevens in te zien. Met kleine aanpassingen in het ontwerp of content kan er al voor worden gezorgd dat meer mensen toegang krijgen tot digitale kanalen. Het resultaat kan zijn een positievere gebruikerservaring, betere vindbaarheid van informatie of minder kosten.

De sessie heeft een interactief karakter en biedt de mogelijkheid om vragen te stellen of een praktijkcasus te bespreken. Verder wordt in de kennissessie gekeken hoe deelnemers dit kunnen organiseren binnen het eigen ziekenhuis of instelling en wat hiervoor nodig is. Het accent ligt tijdens deze bijeenkomst op het aanreiken van oplossingen en tools, waar deelnemers direct mee aan de slag kunnen.

Groei patiëntenportalen door VIPP

Enkele maanden geleden pleitte de NVZ al voor een digitale strategie met betrekking tot patiëntenportalen. Dit naar aanleiding van het onderzoek ‘Succesfactoren voor zinvol gebruik van digitale patiëntomgevingen’ dat Erasmus School of Health policy & management deed in opdracht van de organisatie.

De Erasmus-onderzoekers concluderen dat vooral nog de nadruk ligt op het in gebruik nemen van deze omgevingen en het stimuleren van gebruik bij de patiënt. Omdat de digitalisering nog weinig vanuit strategisch oogpunt wordt benaderd, worden functionaliteiten niet ingebed in zorgprocessen maar komen ze erbij. Ook ontbreekt het vaak aan een overkoepelende digitaliseringsvisie, terwijl deze het gebruik van patiëntenomgevingen wel kan verhogen.

Mede door het VIPP-programma vindt er een enorme groei in online patiëntomgevingen plaats. Dat bleek vorig jaar september ook in de jaarlijkse peiling van Nictiz: twee derde van de ziekenhuizen met een eigen website heeft ook een patiëntportaal.