NVZ verheugd over subsidie snellere zorg bij patiënt

18 januari 2019
Nieuws

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is blij met de subsidieregeling om innovaties die nog niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk op een veilige wijze en sneller dan voorheen te kunnen aanbieden aan patiënten. De Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt treedt per 1 februari in werking en per jaar is 105 miljoen euro beschikbaar.

Minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins plaatste de subsidieregeling recent in de Staatscourant. De nieuwe regeling vervangt de 'voorwaardelijke toelating tot het basispakket' waarbij de drempels zo hoog waren dat hiervan in de praktijk nauwelijks gebruik werd gemaakt.

Vergelijking interventies

Via de nieuwe regeling is het mogelijk subsidie te verkrijgen om binnen een bepaalde periode gegevens te verzamelen over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een interventie ten opzichte van de huidige standaard- of gebruikelijke behandeling(en). Instellingen kunnen via de subsidieregeling financiering aanvragen voor zowel de onderzoekskosten als de kosten van zorg die tijdens het onderzoek gemaakt worden. Aan het eind van het onderzoek volgt een beoordeling van het Zorginstituut met daarbij een uitspraak of de nieuwe veelbelovende interventie het basispakket kan instromen.

‘Simpeler, sneller en aantrekkelijker’

De NVZ is nauw betrokken geweest bij de consultatie voor de nieuwe regeling en heeft met VWS en het Zorginstituut intensief overleg gehad over ervaren knelpunten van de oude regeling voorwaardelijke toelating. De nieuwe regeling is in vergelijking met het oude instrument simpeler, sneller en aantrekkelijker. De tijd van indienen tot toekennen (of afwijzen) subsidie wordt verkort én de juridische last wordt verkleind. Binnen de algemene en categorale instellingen is veel innovatiepotentieel aanwezig. De NVZ verwacht dat de nieuwe regeling een goede stimulans kan geven om voorstellen in te dienen. Het Zorginstituut Nederland voert de regeling uit in samenwerking met ZonMw. Zij organiseert op 19 februari een informatiebijeenkomst over de nieuwe subsidieregeling veelbelovende zorg.

Visie op innovatie in de zorg

Minister Bruins liet eind vorig jaar nog weten ‘op termijn’ met een visie te komen op het gebruik van medische technologie in de zorg. In deze visie wordt ook aandacht besteed aan de benodigde randvoorwaarden om het toepassen van dergelijke technologie succesvol plaats te laten vinden. Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Wilt u ook weten hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst nu al implementeert? Op 21 januari 2019 vindt de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek plaats. Entreekaarten zijn gratis, maar het aantal plaatsen voor is beperkt. Dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!