Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

NZa komt vervroegd met Wegwijzer bekostiging e-health

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de mogelijkheden voor vergoeding van e-health verder uitgebreid. Daarvoor heeft het de Wegwijzer bekostiging e-health voor 2019 gepubliceerd. Afgelopen mei publiceerde de NZa al met de zorgprestaties en maximumtarieven gepubliceerd voor de medisch-specialistische zorg in 2019. Daarin is er met specifieke aandacht voor de vergoeding van e-health toepassingen zoals een teleconsult.

Aanbieders en verzekeraars kunnen met behulp van de Wegwijzer makkelijker afspraken maken over e–health, verwacht de NZa. Door digitale consulten, of telemonitoring van patiënten kunnen behandelaren vaker zorg op afstand bieden. Patiënten kunnen die zorg dan thuis krijgen en hoeven niet naar de arts of het ziekenhuis te reizen. De NZa heeft de regels voor e-health voor volgend jaar verruimd.

Daarnaast is de Wegwijzer voor 2019 vervroegd gepubliceerd – van september naar juni – om beter aan te sluiten op de zorginkoop tussen zorgverzekeraar en -aanbieder. Zorginkopers en zorgaanbieders kunnen zo eerder beschikken over het integrale overzicht van de bekostigingsregels voor e-health met het oog op de zorginkoop voor 2019.

Actief aanmoedigen e-health

De NZa moedigt sinds 2017 e-health actief aan waar die de zorg beter en betaalbaarder maakt voor de burger. In de nieuwe Wegwijzer bekostiging e-health voor 2019 heeft de NZa per zorgsector op een rij gezet wat de mogelijkheden zijn voor e-health en hoe deze bekostigd kunnen worden. Zo wil de toezichthouder ontwikkelingen op het gebied van e–health stimuleren, zodat meer patiënten kunnen profiteren van veelbelovende innovaties.

Ten opzichte van 2018 zijn er veranderingen van de bekostigingsregels bij met name de medisch-specialistische zorg en de huisartsenzorg die goede e-health stimuleren. In de Wegwijzer noemt de organisatie ook een aantal goede voorbeelden die zijn aangedragen door patiënten(organisaties), aanbieders en verzekeraars.

Samenwerking zorgverzekeraars

De Wegwijzer is bovendien uitgebreid met een bijdrage van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over samenwerking tussen zorgverzekeraars bij het inkopen van vernieuwende zorg zoals e-health. Dit om nieuwe initiatieven op het gebied van e-health breed beschikbaar te maken voor hun verzekerden. Zorgverzekeraars hebben daarbij meer ruimte dan ze nu vaak denken.

Ook nieuw is een hoofdstuk over samenwerken op het gebied van e-health tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars waarbij wordt ingegaan op de noodzaak van transparante afspraken vooraf over digitale zorg en rechtmatigheid van de kosten.

Makkelijker declareren digitale consulten

De NZa heeft aan huisartsen en zorgverzekeraars voorgesteld om per 2019 makkelijker digitale consulten te declareren. De prestaties telefonisch consult en e-mailconsult vervallen, omdat het niet meer uitmaakt op welke manier de huisarts het consult met de patiënt organiseert. Dat kan in de spreekkamer plaatsvinden, maar ook telefonisch, via de mail of op andere digitale wijze. In de medisch specialistische zorg zijn de regels voor telemonitoring gewijzigd. Daardoor kunnen specialisten het monitoren van patiënten op afstand makkelijker declareren.

Aantal nieuwe ontwikkelingen

In de Wegwijzer voor 2019 zijn de volgende ontwikkelingen en nieuwe items verwerkt:

  • Wijzigingen in de regels voor medisch-specialistische zorg (telemonitoring) en huisartsenzorg (consulten zijn e-healthproof; vereenvoudiging). Voor de laatste sector liggen de regels nog wel ter consultatie voor bij stakeholders.
  • De ruimte voor gezamenlijke inkoop van digitale zorg door zorgverzekeraars. Dit is een toelichting van de ACM. De boodschap aan zorgverzekeraars: er is ruimte om samen te werken bij de inkoop van digitale zorg.
  • De ruimte voor e-health in relatie tot rechtmatigheid van kosten daarvoor. De boodschap aan zorgverzekeraars: er is ruimte om e-health te declareren zonder discussies achteraf, mits vooraf duidelijke afspraken gemaakt zijn.
  • Door partijen zelf aangedragen bewezen good practices en citaten van patiënten(organisaties), zorgverleners en zorgverzekeraars. Wij hopen dat opname hiervan in de Wegwijzer het toepassen en opschalen van goede e-health bevordert.
  • Actualiteiten en ontwikkelingen die helpen de zorg beter en/of (financieel) houdbaar te maken, zoals het recent afgesloten hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022, de beweging ‘De juiste zorg op de juiste plek’, preventie, persoonlijke gezondheidsomgeving en samenwerken in het belang van patiënten.

 

Wilt u ook meer weten over de bekostiging van zinvolle zorginnovaties én de implementatie daarvan? Kom op 22 juni dan naar de ICT&health World Conference. Honderden zorgprofessionals delen hier hun ervaringen en krijgen via kennissessies van o.a. de NZa inzichten, antwoorden, handvatten én de beste voorbeelden! Wilt u ook aanwezig zijn? Reserveer nu het nog kan dan hier uw (voor de zorg gratis) entreekaart. (op is echt op).

 

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen