Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

NZa schrapt beperkende voorwaarden zorg op afstand

De NZa schrapt tijdelijke alle beperkingen voor het declareren van digitale zorg. Dit moet ruimte scheppen voor zorgaanbieders om snel digitale toepassingen in te voeren voor zorg op afstand in het kader van de coronacrisis. De toezichthouder wijst op een geupdate versie van de in de juli 2019 gepubliceerde Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020. De NZa benadrukt dat iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, dat momenteel moet kunnen doen zonder declaratiebeperkingen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten de komende periode kan worden geleverd, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor een deel van de zorg is het mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer. Zoals via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon.

De afgelopen jaren heeft de NZa al steeds meer mogelijkheden geschapen om e-health eenvoudiger te bekostigen. Voor 2020 stonden deze extra mogelijkheden in de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020, die halverwege 2019 is gepubliceerd.

Verruiming mogelijkheden zorg op afstand

Nu verruimt de NZa de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand verder. Alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren worden buiten werking gesteld. Voorbeelden zijn een contractvoorwaarde in de NZa-regels of de verplichting van face-to-facecontact. Meer details staan in de nieuwe Wegwijzer.

‘Het uitgangspunt moet nu zijn dat noodzakelijke zorg kan worden geleverd,’ stelt de NZa. De uitzonderingsmaatregel gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2020 tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging hanteert de NZa een overgangstermijn van een week.

Belemmerende voorwaarden weg

Op dit moment kan vaak al een digitale zitting/consult in rekening worden gebracht in plaats van een fysieke zitting/consult. Met het verruimen van de regels neemt de NZa echter alle belemmerende voorwaarden weg. Dit betekent dat zorg op afstand ook in rekening kan worden gebracht zonder dat hiervoor een speciale prestatie is vastgesteld. Of als niet precies is voldaan aan de voorwaarden. Zorgaanbieders kunnen ook dan een reguliere zitting/consult/behandeling declareren.

Dit betekent onder meer dat het eerste contact voor logopedie niet in een behandelruimte maar op afstand plaats kan vinden. Deze verruiming geldt ook voor groepsbehandelingen, bijvoorbeeld rondom gecombineerde leefstijlinterventie.

ICT&health heeft deze week een overzichtswebsite gepubliceerd waarop een groeiend aantal direct inzetbare digitale toepassingen (per 22 maart al 114) staan voor zorg op afstand.

NZa vraagt hulp zorgverzekeraars

De NZa vraagt zorgverzekeraars om mogelijke belemmeringen in contracten met zorgaanbieders op dit gebied in deze periode op te schorten. Bijvoorbeeld de verplichte minimale omvang van face-to-face contact. De toezichthouder heeft hierover contact gehad met Zorgverzekeraars Nederland. De brancheorganisatie zou dit een een goede ontwikkeling vinden. Zorgverzekeraars bekijken op dit moment hoe zij hiermee omgaan.

Zorgverleners voor wie onduidelijk is hoe zorg op afstand in hun sector geregistreerd kan worden, kunnen contact opnemen met de NZa of onze informatiekaart Zorg op afstand bij corona: hoe declareer je dat? bekijken, evenals de Veelgestelde vragen coronavirus.’

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen