Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
25 september 2017
Artikel delen

NZa staat declaratie e-consult medisch specialisten toe

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) verbetert per 1 januari 2018 de regels voor het registreren en declareren van e-consulten in de medisch-specialistische zorg. Ook zijn er enkele wijzigingen in de regels voor palliatieve zorg, zo laat de instantie weten.

Zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg kunnen per 2018 ook schriftelijke (e-mail) of belconsulten declareren. Tot nu toe konden zij alleen polikliniekbezoeken declareren. De NZa wil met de aanpassing e-healthtoepassingen stimuleren en voorkomen dat patiënten onnodig op de polikliniek moeten komen, als een bel- of e-consult al voldoende kan zijn.

Aan de bel- of digitale consulten stelt de NZa een aantal voorwaarden. Zo moet het consult zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur aan de voorwaarden voldoen die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaalpolikliniekbezoek. Verder moet van het consult een inhoudelijke verslaglegging plaatsvinden in het medisch dossier van de patiënt. En bij de start van een zorgtraject moet er wel een face-to-face contact met de beroepsbeoefenaar – die de poortfunctie uitvoert – plaatsvinden.
De NZa organiseert op 30 oktober 2017 een informatiebijeenkomst om de nieuwe regels toe te lichten.

E-health middel voor goede zorg

De NZa stelde eind juni van dit jaar dat het e-health toepassingen wil stimuleren als belangrijk middel om goede en doelmatige zorg te bereiken. De bekostiging en regels mogen innovatie niet meer in de weg staan. Om meer duidelijkheid te scheppen over wat er al mogelijk is, kwam de toezichthouder destijds onder meer met een animatiefilm gemaakt die voorbeelden gaf van e-health toepassingen die de zorg beter en betaalbaarder maken.

Zo’n voorbeeld was het gebruiken van mobiele apps waarmee een huisarts direct informatie kan inwinnen bij een dermatoloog over een plekje op de huid van een patiënt. Die informatie kan vervolgens direct met de patiënt besproken worden. Een dergelijk meekijkconsult scheelt de patiënt een bezoek aan het ziekenhuis en bespaart de dermatoloog tijd. Door hierover afspraken te maken met zorgverzekeraars, kan de huisarts er voor zorgen dat een meekijkconsult declarabel wordt voor hem.

Nieuwe regels dankzij oproep vanuit zorg

Volgens de Federatie Medisch Specialisten (FMS) komt de nieuwe regelgeving voort uit de oproep vanuit verschillende wetenschappelijke verenigingen, om consulten op afstand gelijk te honoreren als consulten waarbij de patiënt naar de polikliniek komt. De Federatie heeft op basis hiervan en in nauwe samenwerking met VWS, NVZ, NFU en ZN een goed onderbouwd voorstel kunnen voorleggen. ‘Hiermee hebben we de NZa weten te overtuigen van het belang van deze wijziging,’ aldus de FMS.

FMS komt met meer e-health voorstellen

De federatie ziet de verruiming van de regels richting e-health toepassingen als de belangrijkste eerste stap in het mogelijk maken van passende prestaties en vergoedingen voor e-health. Inmiddels heeft de Federatie meerdere voorstellen voor e-health voorgelegd aan de NZa met het verzoek deze op te nemen in de productstructuur.

‘Deze toepassingen van e-health maken het mogelijk om de best passende zorg te leveren op een manier die aansluit bij de individuele situatie van de patiënt. Zo kunnen we de patiënt daadwerkelijk centraal zetten en de zorg daaromheen aanbieden,’ zo stelt de federatie in een reactie.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen