NZa vergroot ruimte voor digitale toepassingen

3 juli 2019
Gezond-fit-thuis
eHealth
Nieuws

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat goede digitale zorg een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Daarom heeft de toezichthouder ook dit jaar de regels voor digitale zorg verruimd. In de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020 geeft de toezichthouder een overzicht van de ruimte die zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren hebben voor de inzet van digitale zorg en ondersteuning.

Zo zijn (onlangs al aangekondigd) de regels voor thuiszorgtechnologie verruimd en vereenvoudigd in de wijkverpleging. De nieuwe regels voor de langdurige zorg inclusief de thuiszorgtechnologie worden op korte termijn vastgesteld. In overleg met het zorgveld zijn de regels voor beide sectoren op elkaar afgestemd en aangepast.

Voor beeldbellen en farmaceutische telezorg bestaan al prestaties, die nu vervallen. Onder de nieuwe prestatie ‘Thuiszorgtechnologie’ kunnen per 2020 in de wijkverpleging en langdurige zorg meer vormen van thuiszorgtechnologie worden vergoed.

Focus op preventie, digitale hulpmiddelen

In de medisch-specialistische zorg wordt declaratie van klinische zorg thuis mogelijk gemaakt. Reden is dat dankzij technologische ontwikkelingen de zorg zoveel mogelijk dichtbij mensen georganiseerd kan worden, aldus de NZa. Mensen hoeven zo minder naar het ziekenhuis te reizen en kunnen de behandeling thuis ondergaan. Dit jaar is in de Wegwijzer bovendien een hoofdstuk over preventie en (digitale) hulpmiddelen opgenomen.

'We zien dat zorgaanbieders voordeel kunnen hebben door samen te werken bij de inkoop van zorg-ICT. Door deze diensten gezamenlijk in te kopen en daardoor voor één systeem te kiezen, kunnen ze makkelijker informatie uitwisselen waar patiënten en cliënten van profiteren. Daarom hebben wij de Autoriteit Consument en Markt gevraagd om in een korte bijdrage uit te leggen wat de ruimte hiervoor is', voegt de toezichthouder toe. Zo moeten er geen problemen ontstaan op het gebied van concurrentiebeperking.

Meer thuiszorgtechnologie

De NZa maakte in juni bekend dat het een nieuwe, aparte prestatie gemaakt heeft die meer thuiszorgtechnologie mogelijk maakt. Digitale toepassingen voor zorg-op-afstand – zoals beeldschermtechnologie en farmaceutische telezorg – vallen straks onder de brede prestatie zodat de aparte prestaties niet meer nodig zijn. ‘Zo hopen we nieuwe ideeën te stimuleren en implementatie en opschaling van bestaande thuiszorgtechnologie mogelijk te maken’, schreef de NZa.

De toezichthouder stuurde in februari een brief naar het ministerie van VWS over hoe het e-health en andere digitale zorgtoepassingen wil stimuleren. Deze technologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het inzetten van Juiste zorg op de juiste plek/plaats - ook een belangrijke ambitie van de Nederlandse regering. De NZa wil een bijdrage leveren aan het stimuleren van zorg op de juiste plek door bredere inzet van dergelijke toepassingen mogelijk te maken en zo bijvoorbeeld onnodige ziekenhuiszorg te voorkomen.

Belang van e-health

De NZa hamert er al sinds 2017 op dat bekostiging en regels betere zorg via e-health niet in de weg mogen zitten. De toezichthouder gaf toen aan dat het e-health ziet een belangrijk middel om goede en doelmatige zorg te bereiken. In oktober 2017 bracht de NZa de toen bestaande opties voor bekostiging van e-health in kaart – later werden daar opties voor bekostiging van bijvoorbeeld e-consulten aan toegevoegd. In oktober 2018 publiceerde de NZa een Wegwijzer bekostiging e-health voor 2019 waarin het onder meer inging op uitbreidingen van bekostiging voor e-health zoals telemonitoring.

In diverse artikelen in ICT&health heeft de NZA vorig jaar ook aandacht besteed aan de wijze waarop het zinvolle innovaties in de zorg wil stimuleren. Dat kan ook buiten de bestaande bekostigingsregels, schreef de NZa afgelopen december: via de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten.