Search
Close this search box.
Search

NZa wil e-health voor juist zorg op juiste plaats

E-health kan volgens toezichthouder NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) een belangrijke bijdrage leveren aan het inzetten van Juiste zorg op de juiste plek/plaats. Dit motto is ook een belangrijke ambitie van de Nederlandse regering. In veel gevallen wordt dit ondersteund met digitale innovatie zoals telemonitoring, die zorg op afstand in plaats van in het ziekenhuis mogelijk maakt. Over haar plannen op dit gebied heeft de NZa een brief gestuurd naar VWS.

In de zorg bestaan al veel e-health toepassingen, maar vaak nog op kleine schaal, aldus de toezichthouder. De NZa wil een bijdrage leveren aan het stimuleren van zorg op de juiste plek door het mogelijk te maken deze toepassingen breder in te zetten, zodat mensen bijvoorbeeld zorg thuis kunnen krijgen en niet onnodig naar het ziekenhuis hoeven.

E-health soms niet lonend

Dit gebeurt al steeds vaker voor mensen met chronische aandoeningen zoals COPD, hartfalen of IBD (COPD InBeeld, Hartwacht, MijnIBDCoach). Voordelen van thuis monitoren of digitaal overleggen is dat problemen eerder gesignaleerd worden en een reis voor een consult naar het ziekenhuis niet nodig is. Momenteel is het in de bekostiging echter soms niet lonend om bestaande zorg te vervangen voor zorg ondersteund door e-health toepassingen.

Verzekeraars en aanbieders kunnen in zulke gevallen ook een vast bedrag per patiënt afspreken voor bepaalde behandelingen (gebundelde betaling) waarbij juist zorg dichtbij een plek krijgt. Het ministerie van VWS en de NZa overwegen nu om met partijen in de zorg samen een overzicht op te stellen voor zulke innovatieve contracten.

Tarieven vrij geven

Zo wil de toezichthouder onder meer stimuleren dat huisartsen digitale foto’s van huidaandoeningen bij patiënten voorleggen aan de dermatoloog in een ziekenhuis. De patiënt hoeft dan niet meer speciaal naar het ziekenhuis voor een consult bij de dermatoloog en kan bij zijn eigen huisarts terecht. Door het tarief vrij te geven voor het beoordelen van foto’s door een dermatoloog op verzoek van de eerste lijn, maakt het in de bekostiging niet meer uit of de patiënt zich bij de huisarts of direct in het ziekenhuis meldt.

De NZa blijft samen met het ministerie van VWS en andere overheidspartijen de komende tijd aandacht vragen voor de mogelijkheden die e-health biedt voor goede en betaalbare zorg. ‘Zo zullen wij in onze reguliere gesprekken met verzekeraars en zorgkantoren gericht vragen hoe zij bij de zorginkoop e-health en andere innovatieve zorg bevorderen. In een brief aan VWS (van 4 februari) hebben wij onze plannen op een rijtje gezet.’

Stimuleren van e-health

De NZa hamert er al sinds 2017 nadrukkelijk op dat bekostiging en regels betere zorg via e-health niet in de weg mogen zitten. De toezichthouder gaf in juni 2017 aan dat het e-health ziet als een belangrijk middel om goede en doelmatige zorg te bereiken. Daar waar dergelijke toepassingen de zorg beter, makkelijker en goedkoper kunnen maken, wil de autoriteit het gebruik ervan stimuleren.

In oktober 2017 bracht de NZa daarom al de toen bestaande opties voor bekostiging van e-health in kaart – later werden daar opties voor bekostiging van bijvoorbeeld e-consulten (zoals teleconsulten) aan toegevoegd. Hier gaf de toezichthouder vorig jaar in de publicaties van zorgprestaties en maximumtarieven extra aandacht aan. In het overzicht was specifieke aandacht voor de vergoeding van dit soort toepassingen.

In oktober 2018 publiceerde de NZa een Wegwijzer bekostiging e-health voor 2019 waarin het onder meer inging op uitbreidingen van bekostiging voor e-health zoals telemonitoring. In diverse artikelen in ICT&health heeft de NZA vorig jaar ook aandacht besteed aan de wijze waarop het zinvolle innovaties in de zorg wil stimuleren. Dat kan ook buiten de bestaande bekostigingsregels, schreef de NZa afgelopen december: via de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
GIDH
Global Initiative on Digital Health (GIDH) officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Digitale proeftuin
Digitale proeftuin maakt wegwijs in nieuw UZI-stelsel
challenge
Digivaardig in de zorg komt weer met Digifit challenge
Veertien IZA-partners hebben Digizo.nu opgericht om te helpen bij het opschalen van bewezen zorginnovaties.
Digizo.nu helpt bewezen innovaties opschalen
Robotchirurgie
Robotchirurgie in de ruimte
authenticatie
Stapsgewijs leren in pilot ZORG-ID Smart
revalidatiezorg epd
Nieuw EPD voor de revalidatiezorg
Volg jij ons al?