OIZ benoemt Marcel Smeets als directeur

18 april 2019
Laptop-digitaal
ICT
Nieuws

Het bestuur van OIZ, branchevereniging voor ICT-ondernemingen in de zorg heeft Marcel Smeets (1971) benoemd tot directeur. Smeets moet bijdragen aan het navigeren van OIZ in het 'dynamische speelveld van de ICT in de gezondheidszorg'.

Dit speelveld vraagt volgens OIZ om meer samenwerking tussen en met overheden, koepels, zorgverzekeraars, gemeenten en andere organisaties die direct of indirect invloed uitoefenen op ICT in de zorg.

Smeets moet hierbij optreden als onafhankelijke spil, aangestuurd door bestuursleden uit het werkveld, die de vereniging representeert op verschillende niveaus. Hij zal zich inzetten voor de verdere professionalisering van OIZ, voortbouwend op het werk van zijn voorganger, Kees Donker.

Onafhankelijke spil

Smeets heeft jarenlange ervaring in de zorgsector en belangenbehartiging in Nederland en op Europees niveau. Zo was hij onder meer coördinator European affaires van Zorgverzekeraars Nederland en Algemeen directeur van de Europese koepel van zorgverzekeraars AIM. Momenteel is hij actief als executive consultant in de sectoren zorgverzekeringen, ouderenzorg, GGZ en e-health & ICT.

OIZ-voorzitter Marc Sterenberg stelt met Smeets een ervaren verenigingsdirecteur aan het roer te hebben. "Namens OIZ zal hij zich op onafhankelijke wijze hard maken voor de belangen van onze leden die allen actief zijn binnen de zorg en het werkveld ICT."

Over de OIZ

OIZ zet zich in voor haar meer dan 80 leden op gebied zoals wet- en regelgeving voor de zorg en het tot stand komen en implementeren van standaarden en juridische vraagstukken. Behalve belangenbehartiging zijn kennisdeling en netwerken belangrijke doelstellingen van de vereniging. Daarbij is volgens de vereniging de missie om toepassing van ICT in de gezondheidszorg in zijn algemeenheid te bevorderen alsmede de onafhankelijkheid en de economische positie van de branche te waarborgen.