Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

‘Om PGO echt tot succes te maken, is meer financiering nodig’

Een PGO biedt waardevolle informatie voor cliënten en zorgverleners, en geeft bovendien een veilig gevoel. Niettemin ziet Maarten van Rixtel, bestuursvoorzitter van Sensire, nog wel wat problemen die moeten worden opgelost. “Steeds meer patiëntportalen, zowel van huisartsen als van ziekenhuizen, zijn op weg om een PGO te worden en krijgen ook een MedMij-certificering. Dat is naar mijn idee vaak ten onrechte.”

Tags

Lid redactieraad ICT&health

Maarten van Rixtel

Maarten  van Rixtel Meer van deze auteur

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

“Wij hebben al enkele jaren geleden voor de toepassing van een PGO gekozen. Dat was voor ons een principiële keuze, want wij vinden dat in de zorg de cliënt onvoldoende een rol speelt en te weinig geïnformeerd is. De zorgverlener staat centraal, en dat geeft een ongelijkwaardige positie. Een geïnformeerde cliënt kan het kennisverschil met de dokter verkleinen en zo de regie nemen.”

Dat zegt Maarten van Rixtel, bestuurder van Sensire, een grote vvt-instelling in de Achterhoek. Sensire onderzocht de betekenis van een PGO voor twee categorieën patiënten, COPD en Parkinson. En er zijn plannen om dit uit te breiden naar diabetes, hartfalen en palliatieve zorg.

Nauwelijks mensen met PGO

“Ik ben in principe positief, maar ik heb wel een disclaimer,” aldus Van Rixtel. “Het is lastig om nu al te zeggen waarom patiënten het fijn vinden om met een PGO te werken, omdat er nog nauwelijks patiënten zijn aangesloten. Dat heeft weer te maken met het feit dat er nog geen betekenisvolle uitwisseling is met de informatiesystemen van zorgverleners. Wij hopen en verwachten dat er daarbij in 2022 goede stappen worden gezet.”

Uit een proeftuin met COPD-patiënten bleek niettemin dat zij de ‘naslagfunctie’ van een PGO waarderen. “Daarbij wordt als eerste verwezen naar medicatiegegevens, die actueel beschikbaar zouden moeten zijn. Hetzelfde geldt voor informatie die door de behandelend arts is toegevoegd: in dit geval de longarts. Een laatste positieve punt dat wordt genoemd is dat je in tegenstelling tot bijvoorbeeld een thuismeet-app in een PGO zelf een dagboek kunt bijhouden en aantekeningen kunt toevoegen.”

Uit het onderzoek met Parkinsonpatiënten bleek iets vergelijkbaars. “Zij willen op geleide van het ziekteproces graag over op de persoon toegeschreven content beschikken. In een PGO is dat mogelijk. Ook kun je verschillende gegevens bij elkaar brengen in een zinvol verband. Denk bijvoorbeeld aan een Parkinson dagboek in combinatie met data uit een slimme Parkinson-watch en informatie van de verpleegkundige.”

Meer dan alleen medische info

Bij aandoeningen zoals Parkinson kun je een PGO ook gebruiken om de patiënt te faciliteren. “Het mooie van een PGO is dat het meer behelst dan alleen maar medische informatie van zorgverleners. We kunnen de patiënt helpen door meer zelfhulpinstrumenten aan te bieden, zodat mensen hun leven kunnen leiden zoals ze dat willen.”

Een separaat punt dat in de onderzoeken van Sensire werd genoemd, zou je als ‘een veilig gevoel’ kunnen duiden. “Als alle medische informatie over mij is te vinden in mijn PGO, dan is er bij calamiteiten en spoed een betrouwbare, samenhangende bron.”

Te weinig geld

Maar er zijn bij al deze mogelijkheden die een PGO biedt nog wel wat uitdagingen, aldus Van Rixtel. “Ik zie ontwikkelaars van PGO’s hun best doen om hun product verder uit te bouwen tot een waardevol instrument. In de praktijk is daar echter te weinig geld voor. Na een kleine startsubsidie, alweer lange tijd geleden, krijg je nu 7,50 euro per patiënt. Maar omdat nog maar weinig patiënten gebruik maken van een PGO, is dat veel te weinig. Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht. Om PGO’s echt tot een succes te maken, is een heldere financieringsbasis noodzakelijk, nu en in de toekomst.”

Tegelijkertijd is er een ontwikkeling gaande waar Van Rixtel niet tevreden over is. Steeds meer leveranciers van patiëntportalen, zowel van huisartsen als van ziekenhuizen, zijn op weg om naast hun portaal ook een PGO te ontwikkelen. Die PGO’s krijgen ook een MedMij-certificering. “Dat is naar mijn idee vaak ten onrechte, omdat er soms maar één type uitwisseling mogelijk is, bijvoorbeeld het maken van een afspraak met de huisarts buiten de doktersassistent om. Van een compleet PGO is dan geen sprake, terwijl de MedMij-certificering er wel komt.”

Geen eigen keuze PGO

Dat is geen goede zaak, maar er speelt nog iets breders. “Het wezen van een PGO is namelijk dat een patiënt zelf kan kiezen. In dit geval echter wordt de keuze gemaakt door de zorgverlener, de aanbieder van het patiëntportaal. De zo gewenste regie van de patiënt komt daarmee onder druk te staan, en dat was nu juist niet de bedoeling van de Patiëntenfederatie die aan de wieg van de PGO”s stond.”

Omdat er achter de patiëntportalen grotere bedrijven zitten, is de benodigde ontwikkelkracht daar wel beschikbaar. “Dat geeft een onwenselijk voordeel ten opzichte van de PGO-aanbieders die wel de regie van de patiënt op de eerste plaats hebben staan. Ik denk dat MedMij veel scherper moet zijn op wat ze kwalificeren als PGO. Wellicht is meer centrale regie van de overheid daarvoor een voorwaarde.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Lid redactieraad ICT&health

Maarten van Rixtel

Maarten  van Rixtel Meer van deze auteur

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Reageer

Eén reactie op “‘Om PGO echt tot succes te maken, is meer financiering nodig’”

  1. Chapeu voor deze bijdrage Maarten van Rixtel. De waardering van PGO gebruikers is groot. Met miljoenen aanlsuitingen op ons PGO in Europa beschikken we over de bewijzen daarvan. Volledig in lijn met jouw beschrijving. Wat betreft de financiering (€ 6.19 overigens, want de BTW eist een ander ministerie direct weer terug…) staat VWS gelukkig open voor suggesties vanuit de leveranciers. Het gaat dan echter uitsluitend over de structurele financiering v.a. 2024. De huidige staat vast en blijft vast aldus VWS. Een delegatie namens 3/4 van de op dit moment werkende PGO’s heeft recent om een open en agendaloos gesprek gevraagd met de directies van VWS, MedMIj en de Patientenfederatie. Vooral omdat de financiering in zijn samenhang met het beleid van deze drie stakeholders moet worden ontwikkeld. Vooral ook om de aanbodzijde van de PGO markt kwalitatief op peil te houden. Je duidde al op ongewenste certificeringen in dat verband. Helaas is dat verzoek begin deze week afgewezen door alle drie partijen. Ook door de patientenfederatie waarmee je jouw artikel hebt afgestemd. Wie weet komt er op basis van hoopgevende vermelding van PGO’s in het regeerakkoord alsnog een gesprek op basis van voortschrijdend inzicht. Jouw bijdrage wordt in elk geval breed gedeeld, omdat kennis en ervaring de basis vormen. Jan van der Beek.

Geef een antwoord

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen