Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Omring presenteert meerjarenvisie digitalisering in de zorg

Omring heeft samen met diverse zorgprofessional, externe experts en Deloitte Digital haar meerjarenvisie voor de digitalisering van de zorg vormgegeven. De meerjarenvisie geeft richting aan digitale technologische initiatieven die de komende jaren ontplooid worden, gaat in op diverse relevante trends en biedt een raamwerk voor hoe een zorgorganisatie kan omgaan met de digitalisering. Zoals bijvoorbeeld de strategiecascade die doelen en ambities vertaalt naar concrete acties.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In de meerjarenvisie voor de digitalisering van de zorg staat de combinatie van mens en techniek centraal. Daarnaast zorgen de krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en het betaalbaar kunnen houden van de zorg ervoor dat slimme en vindingrijke oplossingen nodig zijn. Deze problematiek is precies de reden waarom Omring haar meerjarenvisie op digitalisering opgesteld heeft. “De digitaliseringsopgave waar wij als organisatie en als sector voor staan is groot en uitdagend. Wij geloven dat we met een combinatie van mens en digitale ontwikkeling, de kwaliteit van leven kunnen vergroten en tegelijkertijd ook aan arbeidsbesparing kunnen werken, aldus Buwalda.

Het eerste exemplaar van de meerjarenvisie werd deze week door Jolanda Buwalda, bestuursvoorzitter van Omring, uitgereikt aan Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “Het bijzondere aan deze meerjarenvisie van Omring is dat ze deze voor een groot deel al in de praktijk brengen door al jaren op een zeer professionele manier bezig te zijn met innovatie. Ze hebben dus al een hele reis afgelegd en dat spreekt zeer voor hen als voorloper in de zorg,” aldus Erik Gerritsen tijdens de presentatie van de meerjarenvisie.

Meerjarenvisie digitalisering

Middels diverse persona’s, zoals cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals, wordt een beeld gegeven van de gewenste toekomst. Daarnaast is een speciaal innovatiemodel ontwikkeld die gebruikt is om diverse vormen van innovatie te verbinden met de mate van complexiteit.

De visie richt zich ook op de beweging van ‘digitaal doen’ naar ‘digitaal zijn’ in de zorgorganisatie. Veel instellingen blijven steken in een cirkel van digitale dingen ontdekken en doen. Omring heeft in haar visie een roadmap ontwikkeld waarin digitale innovaties concreet worden gepland over een langere tijd en passend bij het gewenste tempo. Hiermee kunnen zorgorganisaties de gewenste stap naar innovatieve digitalisering gemaakt worden. In deze roadmap wordt niet alleen naar de toekomst gekeken, maar komen ook actuele digitale ontwikkelingen aan de orde, zoals de pilot met een digital human in de zorg.

Samenwerking

Daarnaast beseft Omring ook dat samenwerking met ander partijen van groot belang is. Die samenwerking wordt daarom ook volop gezocht. Een voorbeeld daarvan is het project rond de digitale eOverdracht tussen zorgorganisaties en ziekenhuizen. Omring bouwt met haar nieuwe visie op digitalisering zo aan de zorg van morgen.

Jolanda Buwalda (bestuursvoorzitter Omring), benadrukt de verantwoordelijkheid die Omring voelt om de gezondheidszorg van de toekomst mede vorm te geven. “Onze visie geeft richting aan de digitale technologische initiatieven binnen Omring voor de komende jaren en geeft aan hoe wij als zorgorganisatie omgaan met het veranderende zorglandschap,” aldus Jolanda in het artikel hierover in de meest recente uitgave van ICT&health.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen