Onderzoek naar chronische ziektes na behandeling borstkanker

20 december 2022
Borstkanker-aa
Onderzoek
Nieuws

Door toekenning van zes miljoen euro middels de zogenoemde Horizon Europe-grant, weet het Europese consortium ARTILLERY (Artificial Intelligence for early detection of non-communicable disease risk in people with breast cancer) zich gesteund met het financieren van de ontwikkeling van AI-methodes die kunnen helpen het risico op het ontwikkelen van chronische ziekten bij (ex)borstkankerpatiënten te voorspellen.

Patiënten met borstkanker leven steeds langer dankzij betere zorg en behandelingen. De keerzijde daarvan is echter dat behandelingen zoals chemokuren of radiotherapie bijdragen aan een verhoogd risico op chronische ziektes mee zoals overgewicht of hart- en vaatziekten. Daarmee hebben deze ziekten op het leven na borstkanker een negatieve invloed.

Een van de bekende risico's na een succesvolle behandeling van borstkanker zijn de chronische vermoeidheidsklachten. Daar wordt ook veel onderzoek gedaan, onder andere naar e-health interventies die de kwaliteit van leven van patiënten met deze klachten kunnen verbeteren.

Chronische ziektes na behandeling

Borstkanker wordt veelal behandeld met radiotherapie, oftewel bestraling. Om deze te plannen worden daartoe bij patiënten CT-scans gemaakt. Uit de informatie die daaruit naar voren komt, kan worden gezien waar de tumor zich bevindt maar is er ook inzage in de voorspellende factoren voor het ontwikkelen van chronische ziektes na het behandelproces.

De scans maken bijvoorbeeld de aanwezigheid van kalk zichtbaar in de kransslagaders van het hart. Deze informatie is daarmee een goede voorspeller voor het optreden van hart- en vaatziekten. Daarnaast is een ongunstige verdeling van vet- en spierweefsel voorspellend voor bijwerkingen van chemotherapie.

Voordelen voor de patiënt centraal

Hoewel deze verkregen informatie bijzonder waardevol is, wordt deze op dit moment nog niet gerapporteerd en gebruikt door artsen in de dagelijkse praktijk. Het ARTILLERY-consortium gaat AI-methoden ontwikkelen om de risicofactoren die verstopt zitten in reguliere CT-scans snel en betrouwbaar te kunnen identificeren.

Het zijn zowel patiënten als behandelaars die deel uitmaken van het consortium om ervoor te zorgen dat alleen algoritmen ontwikkeld worden die relevant zijn voor zowel patiënt als arts.

Methodologen, medisch ethici en juristen onderzoeken gezamenlijk of de theoretische voordelen van de algoritmen ook werkelijk voordelen opleveren voor patiënt. Het stelt de onderzoekers bovendien om in kaart te brengen wat de potentiële nadelige effecten, zoals (valse alarm, stigmatisering en privacy zijn.