Onderzoek naar CoLab-score voor COVID-19 patiënten

1 september 2021
COVID19-Onderzoek
Onderzoek
Nieuws

Met behulp van de zogenoemde CoLab-score, een nieuwe testmethode, is het wellicht mogelijk dat COVID-19 patiënten eerder en veilig uit isolatie kunnen. Het Zuyderland Medisch Centrum en Maastricht UMC+ gaan daarvoor nu samen onderzoek doen naar de besmettelijkheid van COVID-19 patiënten. De twee ziekenhuizen ontvangen hiervoor ruim 320.000 euro subsidie van ZonMw. Voor het onderzoek worden de gegevens van bijna 600 patiënten gebruikt.

De permanente bezetting van isolatiekamers was tijdende de verschillende coronagolven een van de belangrijkste (werk)druk verhogende factoren waar de gezondheidszorg tijdens deze pandemie te maken kreeg. Nog los van de fysieke en psychische belasting die de isolatie voor zowel patiënten als zorgmedewerkers met zich meebracht. Een snellere, maar uiteraard wel veilige, doorstroming van COVID-19 patiënten is essentieel. De nieuwe CoLab-score kan daarbij een belangrijke rol spelen. Deze methode werd ontwikkeld in het Catharina ziekenhuis en wordt daar al geruime tijd ingezet.

CoLab-score test

Op dit moment moet een patiënt twee dagen achter elkaar een negatieve PCR-testuitslag hebben, voordat zij uit isolatie kunnen. Het is echter al bekend dat (herstellende) COVID-19 patiënten, ook bij een positieve testuitslag, lang niet altijd meer besmettelijk zijn. In het onderzoek van het Zuyderland MC en Maastricht UMC+ staat de CoLab-score centraal.

De CoLab-score is een alternatief voor de PCR-test en wordt berekend aan de hand van bloeduitslagen. Het is een testmethode die 24/7 beschikbaar is. Omdat gebruik gemaakt van 10 standaard laboratoriumuitslagen, die doorgaans onderdeel uitmaken van de standaardonderzoeken bij patiënten op de IC, brengt deze testmethode vrijwel geen extra kosten met zich mee. Als het onderzoek aantoont dat de CoLab-score inderdaad een goed alternatief is, dan betekent dit dat de PCR-test, waarvan de uitslag veel langer op zich laat wachten, wellicht niet meer nodig is.

Resultaten binnen twee jaar

Voor het onderzoek worden de gegevens van 500 voormalige en 90 nieuwe patiënten gebruikt. Van de 90 nieuwe patiënten in het onderzoek zal dagelijks de CoLab-score worden bepaald en vergeleken met de standaard PCR-test én een nieuwe PCR-test die de aanwezigheid van levende (besmettelijke) virusdeeltjes kan uitsluiten. De gebruikelijke PCR-test maakt geen onderscheid tussen levende en dode (niet meer besmettelijke) virusdeeltjes en pikt dus ook dode virusdeeltjes op.

De onderzoekers verwachten dat ze alle resultaten binnen een jaar kunnen verzamelen. Het onderzoek zal, als alles volgens planning verloopt, binnen twee jaar afgerond worden. Mogelijk kan de werkwijze met de CoLab-score ook worden toegepast op andere infectieziekten dan corona. Het Zuyderland MC en Maastricht UMC+ werkt voor het onderzoek ook samen met onderzoekers van het Radboudumc, LUMC, Medisch Centrum Leeuwarden, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, TU Eindhoven en patiënten(organisaties).