Onderzoek naar inzet Apple Watch bij detectie hartritmestoornis

22 december 2020
AppleWatch-b
Innovatie
Nieuws

Steeds meer slimme horloges, of smartwatches, hebben functies om het hartritme te kunnen controleren of zelfs een ECG te maken. Cardiologie Centra Nederland (CCN) start binnenkort een onderzoek om te bepalen of de Apple Watch ingezet kan worden voor de detectie van boezemfibrilleren. Dit is een hartritmestoornis die vele voorkomt bij oudere mensen en tot een herseninfarct kan leiden.

In Nederland hebben zo'n 100.000 mensen een hartritmestoornis zonder dat zij dit zelf weten. "Dit vormt een groot gevaar voor deze patiënten. Het is daarom van immens belang om deze patiënten zo goed en zo snel mogelijk op te sporen", zegt professor Leonard Hofstra, cardioloog bij CCN en hoogleraar aan het Amsterdam UMC.

Wanneer de diagnose boezemfibrilleren gesteld is, dan kan gestart worden met de behandeling met effectieve bloedverdunnende medicatie. Hierdoor kan een groot deel van de herseninfarcten bij deze patiënten voorkomen worden.

Apple Watch detecteert hartritmestoornis

De nieuwste modellen van de Apple Watch, van eind 2018 en jonger, kunnen variabiliteit in hartslag meten en ze hebben ook een ESG-functie om ritmestoornissen vast te leggen. Bepaalde factoren, zoals hartfalen, vaatlijden, hoge bloeddruk, suikerziekte, hogere leeftijd en een reeds doorgemaakt herseninfarct, zijn gerelateerd aan een verhoogde kans op deze ritmestoornissen.

Door patiënten die tot deze hoog-risicogroep behoren van een Apple Watch te voorzien, kan een hartritmestoornis mogelijk in een vroege fase al gedetecteerd worden. Dat is althans de verwachting van de onderzoekers. Als uit het onderzoek blijkt dat de Apple Watch daar inderdaad geschikt voor is, dan kunnen de stoornissen dankzij de vroege diagnose al behandeld worden voordat zich complicaties, als een herseninfarct, voordoen. De eerste resultaten van het onderzoek worden eind 2021 verwacht.

Het is niet de eerste keer dat de eventuele medische waarde van de Apple Watch onderzocht wordt. Begin dit jaar maakten Apple en het farmaceutische bedrijf Johnson & Johnson bekend dat ze gingen onderzoeken of de hartritme monitoring en ECG functies van de Apple Watch kunnen bijdragen aan het voorspellen en voorkomen van hartinfarcten.

Eind 2019 werd al aangetoond dat de Apple Watch onregelmatigheden kan ontdekken die wijzen op boezemfibrilleren. Dat werd geconcludeerd uit de Heart Study, volgens Apple een van de grootste onderzoeken in zijn soort. In de studie werd onder meer gekeken naar de mate waarin een smartwatch effectief genoeg is om potentiële hartproblemen te detecteren.

Samenwerking CCN onderzoek

Het huidige onderzoek is voortgekomen uit een samenwerking tussen CCN, Apple, het Amsterdam UMC, en de Bob Vlake Foundation. Binnen dit consortium zullen CCN en het Amsterdam UMC de wetenschappelijke kwaliteit borgen. De Apple Watches worden ter beschikking gesteld door Apple. De Bob Vlake Foundation zorgt voor de financiering van het onderzoek.

De betrokken partijen hebben bij hun besluit om dit innovatieve project te steunen de jarenlange ervaring van CCN bij het op afstand monitoren van duizenden hartpatiënten (HartWacht) laten meewegen. “We zijn ongelofelijk trots dat een bedrijf als Apple met ons in zee is gegaan om dit belangrijke onderzoek uit te voeren”, aldus professor Hofstra.