Onderzoek naar inzet slimme pleister bij Catharina

9 februari 2023
SlimmePleister-Catharina
Onderzoek
Nieuws

De slimme pleister is al lang geen nieuws meer. Steeds meer ziekenhuizen gebruiken deze technologische innovatie om (vitale) functies van patiënten op afstand te kunnen monitoren. Het Catharina Ziekenhuis is nu een onderzoek gestart naar het effectief gebruik van de slimme pleister. Kan hij zorgen voor een lagere werkdruk van het verplegend personeel?

Een van de grote voordelen van de slimme pleister, is dat een plotseling verslechterende gezondheidstoestand bij een patiënt die in het ziekenhuis verblijft, eerder opgemerkt wordt. Normaliter worden patiënten dagelijks meerdere malen door verpleegkundigen aan het bed bezocht voor het uitvoeren van handmatige metingen zoals hartslag en ademhaling. De slimme pleister voert die metingen automatisch, elke vijf minuten, uit.

Onderzoek naar gebruik slimme pleister

Het Catharina Ziekenhuis wil met haar onderzoek achterhalen of het gebruik van slimme pleisters op de verpleegafdeling ervoor kan zorgen dat verpleegkundigen minder tijd kwijt zijn aan de dagelijkse handmatige metingen. De komende maanden worden de pleisters daarom standaard ingezet bij alle patiënten die opgenomen worden op de afdeling chirurgische oncologie.

De data (metingen) die tijdens het onderzoek door de slimme pleisters verzameld worden, zullen beveiligd naar een datasysteem gestuurd worden. In de eerste drie maanden van het onderzoek worden de metingen van de slimme pleisters vergeleken met de handmatige metingen die de verpleegkundigen drie maal daags uitvoeren.

Wanneer daaruit blijkt dat die data overeenkomen, dan zullen de verpleegkundigen stoppen met de handmatige metingen. Tijdens het onderzoek wordt ook gekeken naar hoe patiënten de slimme pleister ervaren. Als de uitslagen van het onderzoek bevredigend uitpakken, dan zal de slimme pleister voortaan ingezet worden om het verpleegkundig personeel te ontlasten. Zij hoeven de patiënten dan niet meer drie maal per dag te bezoeken voor het uitvoeren van handmatige metingen. De tijd die daarmee uitgespaard wordt, kunnen de verpleegkundigen dan besteden aan andere zorgtaken.

https://youtu.be/ve4UWp514PE
Het gebruik van de slimme pleister bij het Cataharina Ziekenhuis wordt verder onderzocht.

Patiënten eerder naar huis

Zoals gezegd, de slimme pleister is niet helemaal nieuw meer. Bij het Catharina Ziekenhuis wordt hij ook al een tijd ingezet bij patiënten die maagverkleining hebben ondergaan. Die kunnen daardoor het ziekenhuis eerder verlaten om thuis verder te herstellen. De slimme pleister zorgt er vervolgens voor dat de gegevens van de metingen die elke vijf minuten uitgevoerd worden, nar het ziekenhuis gestuurd worden. Mocht daaruit blijken dat zich complicaties voordoen, dan neemt het ziekenhuis contact op met de patiënt en kan actie ondernomen worden om verdere problemen te voorkomen. Inmiddels heeft het Zuyderland Medisch Centrum deze innovatie ook doorgevoerd en is een maagverkleining daar nu een dagbehandeling geworden.

Het Catharina Ziekenhuis werkt in het onderzoek nauw samen met de e/MTIC-partners TU/e en Philips. “Deze samenwerking in de Brainport-regio is goud waard. Alle partijen streven ernaar om deze oplossingen zo snel mogelijk in de dagelijkse praktijk te kunnen toepassen. Eerder hebben wij met Philips de slimme pleister al uitgebreid getest en goedgekeurd om in te zetten voor patiënten met een maagverkleining. Dit onderzoek is een logische vervolgstap daarop”, zegt hoogleraar en anesthesist Arthur Bouwman van het Catharina Ziekenhuis.