Onderzoek naar keuzehulp én softwaresysteem voor vrouwen met mogelijke hartklachten

25 augustus 2022
hart
Digitalisering
Nieuws

Onderzoekers van UMC Utrecht, Tilburg University en Amsterdam UMC doen onderzoek om de diagnose en behandeling van vrouwen met mogelijke hartklachten te verbeteren. De onderzoekers gaan onder meer een keuzehulp verder verbeteren én brengen een software-beslishulp naar de huisartsenpraktijk die helpt om te bepalen of extra beeldvormend onderzoek nodig is.

Er is de laatste jaren veel te doen geweest om het zogeheten vrouwenhart. Hartklachten zien er bij de praktijk vaak anders uit bij vrouwen dan bij mannen, onder meer omdat bij vrouwen veel vaker sprake is van microvasculair lijden. Een betere diagnostiek en behandeling bij hartklachten bij vrouwen is daarom meer dan welkom. Onderzoekers van het UMC Utrecht, de Tilburg University en het Amsterdam UMC ontvingen een subsidie van 300.000 euro van ZonMw om zich hier op te richten. Tijdens het onderzoek wordt samengewerkt met de startup MEDxAI, die die ondersteunt bij het ontwikkelen van de software-beslishulp in de spreekkamer.

Hartklachten anders bij vrouwen

In Nederland overlijden elk jaar 36.000 mensen, van wie de helft vrouwen, aan hart- en vaatziekten. Omdat hartklachten bij vrouwen regelmatig anders ervaren worden dan bij mannen en ook vaker microvasculair van aard zijn (het zogeheten vrouwenhart), is het ook voor vrouwen zelf niet altijd precies duidelijk wat ze nu eigenlijk precies voelen en of dat een uiting is van hartziekten. Zodoende weten ze ook niet altijd of ze nu wel of niet naar de huisarts moeten gaan. Als ze dan toch een afspraak maken, is het voor  huisartsen en cardiologen een uitdaging om deze vrouwen op de juiste wijze te helpen. ‘Omdat de klachten bij vrouwen niet altijd duidelijk zijn, wordt helaas nog regelmatig de juiste diagnose gemist of duurt het te lang voordat deze wordt gesteld’, lezen we op de website van UMC Utrecht.

Extra aandacht voor vrouwenhart

De online keuzehulp en de softwareondersteuning in de spreekkamer helpen allebei bij beter ‘samen beslissen’ in de spreekkamer. De software-beslishulp is tijdens een succesvolle hackathon in het UMC Utrecht ontwikkeld met behulp van 6.808 patiënten die een coronair angiografie ondergingen. De software wordt op basis van feedback uit de praktijk zo goed mogelijk ontwikkeld en vervolgens wordt het systeem uitgerold in andere ziekenhuizen.

“In het onderzoek IMPRESS+ onderzoeken we hoe de diagnose en behandeling bij vrouwen met mogelijke hartklachten kan worden verbeterd”, licht Saskia Haitjema, arts-onderzoeker in het UMC Utrecht, toe. “Mijn collega’s in Tilburg en Amsterdam gaan een keuzehulp ‘doorontwikkelen’ om vrouwen met hartklachten te helpen op tijd naar de huisarts te gaan en hen te ondersteunen bij het gesprek met de huisarts. In ons onderzoek bekijken we hoe we de keuzehulp-bij-klachten het beste kunnen toevoegen aan bestaande informatiewebsites.” Tevens brengen de onderzoekers een sekse-specifieke software-beslishulp naar de spreekkamer van de cardioloog. Op die manier kan samen worden bekeken of verder beeldvormend onderzoek nodig is.

Uitdagingen diagnose bij vrouwen

De diagnose bij vrouwen met mogelijke hartklachten is volgens Haijtjema een uitdaging. “Momenteel vindt er veel duur, tijdrovend en patiënt-belastend beeldvormend onderzoek plaats, waarvan de uitslag bij het overgrote deel negatief is. De beslishulp kan worden gebruikt ter ondersteuning van het gezamenlijke besluit van cardioloog en patiënt om, na de gebruikelijke diagnostiek, al dan niet extra beeldvormend onderzoek te doen om een oorzaak van de hartklachten uit te sluiten.”  Op die manier kan veel tijd worden gespaard én kunnen de juiste beslissingen samen effectiever worden genomen. De onderzoekers zijn dan ook enthousiast over de mogelijkheden van deze vormen van digital health voor vrouwen met mogelijke hartproblemen.