Onderzoek naar zorgtechnologie in de eigen leefomgeving

28 maart 2023
leefomgeving-e1679998583293
Innovatie
Nieuws

De steeds groter wordende druk op de zorg, is een grote maatschappelijke uitdaging. Zorgen dat mensen langer in goede gezondheid leven, en met meer eigen regie, is één van de oplossingen die daarbij kan helpen. Om die reden lanceerde NWO vorig jaar de subsidieoproep ‘Zorg in eigen leefomgeving’ binnen de programmering van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023.

Aan zes consortia is subsidie toegekend voor onderzoek naar zorgtechnologie in de eigen leefomgeving. Het doel van de subsidieoproep ‘Zorg in eigen leefomgeving’ is bijdragen aan de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers én deze te bevorderen en behouden. Daartoe zal onderzoek worden gedaan naar doorontwikkeling en het toepasbaar en effectief maken van technologie in de eigen leefomgeving. Enerzijds zal deze technologie bijdragen aan een gezonde leefstijl, anderzijds kan met behulp van technologie zorg en ondersteuning worden verplaatst naar de eigen leefomgeving.

De subsidieoproep draagt bij aan de centrale missie voor Gezondheid & Zorg. Voor 2040 heeft deze centrale missie twee doelen voor ogen. Allereerst dat alle Nederlanders ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid leven. Op de tweede plaats dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30 procent zijn afgenomen.

De gehonoreerde projecten

  • Technology Assisted Self-Management: Preventing Relapse and Crisis by the Severe Mentally Ill Themselves
  • SMART: development and evaluation of an AI-supported just-in-time adaptive lifestyle app to improve self-management in people with hip and knee osteoarthritis
  • The HealthBox: a personalized, home-based eHealth intervention to treat metabolic syndrome and prevent its complications.
  • LIFTS: Healthy Lifestyle for low liTerate teenagerS
  • Detox@home: remote monitoring and intervention during detoxification from addictive substances
  • Developing A digital COPD companion for Improving Lifestyle (DACIL)

Interdisciplinaire samenwerking

Om een maatschappelijke impact te bereiken, is een interdisciplinaire en integrale onderzoeksaanpak noodzakelijk. Van belang daarbij is de samenwerking tussen burgers, bedrijven, overheden én onderzoekers, oftewel de ‘quadruple helix’. Dat is dan ook de reden waarom burgers, bedrijven, overheden én onderzoekers met verschillende achtergronden (alfa, gamma en bèta altijd) vertegenwoordigd zijn binnen de KIC-projecten. Een open blik van ieder projectlid is waar deze samenwerking om vraagt. Deze kan leiden tot een verrijking van onderzoek door (deels) nieuwe methoden en/of handelingsperspectieven.

Zorgtechnologie en economische kansen

Baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact, is waar het WO-onderzoeksprogramma KIC voor staat.  Om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, investeren bedrijven, kennisinstellingen en overheden in bedrijfsmatige toepassing van kennis. Op die manier worden banen en inkomsten in de toekomst veilig gesteld.  Een en ander is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid.

Bedrijven en kennisinstellingen worden door ZonMw en NWO samengebracht en zij financieren samen grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen. Hier is meer te lezen over de programmering van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023.