Online campagne Volgjezorg van start

6 februari 2019
vrouw-rood-liggend-computer
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Van februari tot aan de zomer voert VZVZ online campagne om de website Volgjezorg beter voor het voetlicht te brengen. Het doel is mensen bekend te maken met de website en de mogelijkheid online toestemming te regelen voor de uitwisseling van medische gegevens via de persoonlijke omgeving op Volgjezorg. Daarnaast worden mensen erop gewezen dat zij via Volgjezorg zelf kunnen controleren wat er met hun medische gegevens is gebeurd.

De VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) lanceerde de website in november 2017, met als doel dat mensen kunnen inzien welke medische gegevens er via het Landelijk Schakelpunt (LSP) gedeeld worden en toestemming kunnen geven voor inzage. De LSP-beheerder heeft het platform diverse malen vernieuwd. Begin deze zomer werd de persoonlijke omgeving op Volgjezorg al verbeterd. Verder is in november 2018 het online regelen van toestemming aangepakt en is het platform nu ook via de smartphone te gebruiken.

Aandacht voor Volgjezorg

Op diverse online platforms en via de Volgjezorg-Facebookpagina wordt met banners aandacht gevraagd voor Volgjezorg. Met name mensen die nog geen toestemming hebben gegeven of niet, weten of ze toestemming hebben gegeven, vormen de doelgroep van de campagne. Deze mensen gebruiken niet tot nauwelijks zorg en/of medicatie, aldus de VZVZ. Ruim 12 miljoen mensen hebben al wel toestemming gegeven, zo bleek vorig jaar. Wekelijks worden ruim een miljoen berichten met medische gegevens en in totaal ongeveer zes miljoen berichten uitgewisseld.

Op een speciale campagnepagina is meer informatie te vinden, evenals de verschillende banners met als motto ‘Geef jij toestemming voor optimale zorg’. Er zijn vijf verschillende banners ontwikkeld die een bepaalde situatie vertellen. Klikken op de banner leidt naar een ‘Volgjezorg’-campagnepagina waarin dieper wordt ingegaan op de situatie uit de banner.

Campagne in Rotterdam

De publiekscampagne werd mei vorig jaar al aangekondigd en stond oorspronkelijk gepland voor het najaar van 2018. Eind november trok wel een team voorlichters van het Maasstadziekenhuis en VZVZ / Volgjezorg door Rotterdamse wijken om in gesprek te gaan over digitale zorg.

Uit de gesprekken kwam naar voren dat men de grootste meerwaarde van digitale zorg ziet in het zelf inzage hebben in dossier of uitslagen. En het zelf kunnen bepalen wie wat wel / niet mag zien. Met name in armere wijken speelt ook dat lang niet iedereen even digitaal vaardig is of de beschikking heeft over de juiste middelen zoals een smartphone of een pc.

Samen met het Maasstadziekenhuis heeft VZVZ nu afgesproken de informatievoorziening nu beter afstemmen op de behoeftes van gebruikers van Volgjezorg. Dit jaar volgen gesprekken met verschillende andere ziekenhuizen die belangstelling hebben voor vergelijkbare voorlichtingscampagnes in andere regio's.

Effecten LSP

VZVZ heeft vorig jaar samen met koepelorganisaties van zorgaanbieders en met Zorgverzekeraars Nederland de effecten en baten van vijf jaar gebruik van het LSP onderzocht en vastgelegd in het rapport. Het LSP is volgens de samenstellers ervan in die vijf jaar de basis geworden voor veel vormen van gegevensuitwisseling in de reguliere- en spoedzorg. Dat zal alleen maar toenemen in de toekomst, zo wordt verwacht.

Het Landelijk Schakelpunt bestaat sinds 2012 en wordt beheerd door de VZVZ. Het werd als landelijk werkende zorginfrastructuur ingevoerd nadat de Eerste Kamer in 2011 tegen invoering van het Landelijke elektronische patiëntendossier (L-EPD) stemde. Het werd ingevoerd omdat er wel behoefte was aan het veilig digitaal kunnen uitwisselen van medische gegevens.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Ro78n39lp-c