Online Inspiratiewijzer Dagactiviteiten bij dementie

6 februari 2023
Dementie-a
Nieuws

Ten behoeve van mensen met dementie is de geüpdatete versie van de online Inspiratiewijzer Dagactiviteiten voor gemeenten een belangrijke leidraad. Sinds eind januari bevat de hernieuwde versie veel nieuwe voorbeelden, praktische tools en inspirerende filmpjes. Daarnaast is er een podcast vanuit Leeuwarden over samenwerking door gemeenten en hun partners.

Gemeenten kunnen veel doen om te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten blijven meedraaien in onze samenleving door betekenisvolle dagactiviteiten aan te bieden. Allerlei voorbeelden geven daar blijk van. Zoals tuinieren op een buitenplaats, ervaringen uitwisselen in een Alzheimer Theehuis of ontmoetingscentrum, of gewoon een middag wandelen in het bos.

Hiermee kan worden bereikt dat zij langer actief, en gezond blijven en contact blijven houden met anderen. Dit is dan ook een van de doelstellingen van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030. In de hernieuwde editie van de Inspiratiewijzer kunnen gemeeneten lezen hoe dit in de praktijk werkt en hoe dit in hun gemeente aangepakt kan worden.

Gemeenten aan zet

In een video-interview stelt Tamara van Ark, dementierapporteur voor Alzheimer Nederland, dat gemeenten een belangrijke rol hebben om het leven voor deze groep zoveel mogelijk te veraangenamen. Ze sluit daarmee aan bij de oproep in het voorwoord van Marijn van Ballegooijen, wethouder van Amstelveen: “Zorg voor maatwerk in het aanbod van ontmoeting en betekenisvolle activiteiten.”

Voorbeelden zijn er genoeg. De inspiratiewijzer bevat dan ook vele nieuwe ‘best practices’, aansprekende initiatieven en lees- en kijktips. Het veel geraadpleegde stappenplan is uitgebreid met nieuwe informatie, plus een voorbeeld-vragenlijst voor de behoeftepeiling bij mensen met dementie en hun naasten.

De toevoegde nieuwe videoreportage vanuit Ontmoetingscentrum Zandstroom in Zandvoort laat op een ontroerende manier zien waar dit toe kan leiden. Daarnaast is er een podcast vanuit Leeuwarden. In de podcast is te beluisteren hoe deelnemers vertellen over het lokale samenwerkingsverband en hoe zij samen stappen zetten van visieontwikkeling tot een concreet aanbod.

Inspiratiewijzer dementie

De inspiratiewijzer is een van de drie pijlers van het programma ‘Versterking aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie’. Deze werd op 30 januari officieel afgesloten met een symposium in Amsterdam. Deze inspiratiewijzer is tot stand gekomen met medewerking van diverse partners, waaronder Alzheimer Nederland, Movisie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Nu deze update er is zal de inspiratiewijzer de komende tijd nog verder worden uitgebreid. Alle reden voor gemeenten om de website regelmatig te blijven bezoeken om nieuwe ideeën en inspiratie op te doen.

Vorig jaar besloot Alzheimer Nederland drie miljoen euro beschikbaar te stellen voor onderzoek naar de ontwikkeling van meer e-health oplossingen voor mensen met dementie. Met dit geld gaan praktijkorganisaties en bedrijven gaan samen én met mensen met dementie en hun naasten oplossingen ontwikkelen.