Online inzage verhoogt werkdruk huisarts

7 maart 2022
drukke-dokter-scaled
Patiënt
Nieuws

Huisartsen die veel ervaring hebben met online inzage door patiënten zijn over het algemeen positiever dan collega’s met minder ervaring. Dit blijkt uit onderzoek in 2021. Nog steeds is een derde van de huisartsenpraktijken positief. Wel maakt twee derde van de praktijken melding van een stijging van de werkdruk omdat ze vanwege die online inzages van patiënten meer administratieve handelingen moeten doen.

In juli 2020 zijn huisartsen verplicht om patiënten online inzage te geven in hun medische dossiers. In eerste instantie was het merendeel overwegend positief over deze ontwikkeling. Een jaar later geeft een derde van de praktijken aan nog steeds positief te zijn. Maar ook meldt twee derde dat de werkdruk door het toegenomen aantal administratieve handelingen door de inzages in het online dossier is toegenomen. Dit blijkt uit een tweede Survey-onderzoek in het OPEN-programma waarin het Nivel samenwerkt met IQ healthcare en Universiteit Maastricht.

De online inzage in hun medisch dossier doen patiënten met behulp van een speciaal patiëntenportaal. Het OPEN-programma van het ministerie van VWS helpt de huisartsen bij het gebruik en de implementatie hiervan. Het merendeel van de ondervraagde huisartsenpraktijken (53 procent) die online inzage aanbieden, is in 2020 gestart. Negen op de tien van de ondervraagden regelen de online inzage via het OPEN-programma.

Meer administratie door online inzage

Hoe meer ervaring er is in huisartsenpraktijken met online inzage, hoe positiever de huisartsen zijn.  Wel ervaart twee op de drie huisartsenpraktijken een toename van het aantal administratieve handelingen. Een flinke stijging want bij de vorige meting, in 2020,  was dit nog maar 44 procent. Steeds meer praktijkhouders en doktersassistenten ervaren dan ook een toegenomen  tijdsbelasting vanwege online inzage: in 2021 geeft respectievelijk 59 procent en 51 procent van de praktijken dit aan. 

OPEN & PGO

Eind 2022 wordt voor de laatste keer onderzocht hoe huisartsenpraktijken de online inzage beleven. Inmiddels is vrijwel overal die inzage via een portaal op de website of app van de huisartsenpraktijk goed geregeld. De volgende fase is het realiseren van inzage via een door de patiënt gekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ook daarbij speelt OPEN een ondersteunende rol.

De komende periode zal OPEN, samen met huisartsen, regionale coalities, leveranciers, patiënten en MedMij, doorgaan met het opdoen van ervaringen van alle betrokkenen. Deels om eventuele issues die nog spelen aan het licht te brengen en deels ook om te kunnen blijven werken aan verbeteringen van de gegevensuitwisseling met PGO’s. Daarbij ligt de focus op het verkrijgen van informatie en antwoorden op vragen als: werkt het zoals we verwacht hadden en hoe ervaren de huisartspraktijk en de patiënt het gebruik van een PGO.