Online medisch dossier vooraf inzien leidt tot hogere kwaliteit doktersbezoek

24 maart 2017
Nieuws

In het kader van innoveren met voorbeelden uit het buitenland blijkt uit een nieuwe studie van de University of Washington School of Medicine dat patiënten die voorafgaand aan hun doktersbezoek hun notities vastleggen in een elektronisch medisch dossier, meer productievere bezoeken ervaren. Ook verbetert op deze manier de communicatie tussen patiënt en arts.

In het onderzoek werden 100 patiënten gevraag op voorhand hun vragen in elektronisch medisch dosser in te voeren. Ook werd hen gevraagd naar hun verwachtingen met betrekking tot de uitkomst van het doktersbezoek. Na het consult werd het bezoek door de patiënten en de artsen geëvalueerd.

Een ruime meerderheid van de patiënten vond de kwaliteit van de bezoeken toegenomen als gevolg van de vooraf ingewonnen informatie. Het onderzoek toonde tevens aan dat 80 procent van de artsen beter waren voorbereid en zich beter konden inleven in hun patiënten.

De onderzoekers verwijzen naar een tool zoals OpenNotes, dat een patiënt online toegang geeft tot zijn actuele medische dossier en ook tot laboratoriumresultaten. Volgens het Centers for Disease Control ontvangen dokters tussen de 15 en 28 patiënten per dag afhankelijk van de omvang van de praktijk en de specialisatie.

Wanneer patiënten hun behandeld arts voorafgaand aan hun bezoek informeren, zou dit de kwaliteit van de gesprekken ten goede komen waardoor meer tijd vrijkomt voor andere essentiële zaken, stellen de onderzoekers.