Nederland telt op dit moment 240.000 geregistreerde patiënten met hartfalen. Dat aantal gaat de komende jaren flink groeien.

Online platform voor hartfalen

Hartfalen is een groot maatschappelijk probleem. Daarom heeft Deltaplan Hartfalen, een initiatief van de Hartstichting, het Netherlands Heart Institute en de Dutch CardioVascular Alliance, een online platform gelanceerd waarop hartfalenspecialisten gaan samenwerken aan een effectieve aanpak van hartfalen. Doel van het Deltaplan Hartfalen is de awereness voor deze ziekte te verhogen. Het platform is een van de eerste initiatieven op weg naar dit doel.

Nederland telt op dit moment 240.000 geregistreerde patiënten met hartfalen. Echter, geschat wordt dat nog eens meer dan een kwart miljoen Nederlanders aan deze aandoening lijden, zonder dat ze dit zelf weten. Bovendien wordt verwacht dat het aantal patiënten met hartfalen de komende jaren nog fors zal toenemen als gevolg van de vergrijzing.

Deltaplan Hartfalen

Op het platform van Deltaplan Hartfalen zal informatie te vinden zijn over wetenschappelijk onderzoek, projecten en best practices. Het platform moet een bijdrage gaan leveren aan de bekendheid over de ernst van hartfalen, vroegtijdig herkennen van hartfalen bevorderen en de behandeling en verzorging van hartfalenpatiënten verder verbeteren. Voor een betere verzorging van deze patiënten wil men een samenwerking aangaan met Juiste Hartzorg op de Juiste Plek.

Een ander doel van het online platform is het verkrijgen van meer inzicht in de mogelijke hiaten en kansen binnen het hartfalen werkveld. Daarom nodigt het prjecteam van Deltaplan Hartfalen hartfalenspecialisten, zorgprofessionals en onderzoekers uit om initiatieven die nog niet op de website staan aan te melden via deltaplanhartfalen@dcvalliance.nl. Zo wil het Deltaplan Hartfalen specialisten ondersteunen om de ziektelast van hartfalen te verminderen en de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren.

Verbeteren bewustwording en zorg

Het nut van een centraal platform is om inzichtelijk te krijgen waar mogelijke hiaten en kansen liggen in het hartfalen-werkveld. Het projectteam Deltaplan Hartfalen nodigt hartfalenspecialisten, zorgprofessionals en onderzoekers daarom van harte uit om initiatieven die nog niet op de website staan aan te melden via deltaplanhartfalen@dcvalliance.nl.

Op het platform worden vier actiepunten benoemt:

  • Verbeteren van de maatschappelijke bewustwording hartfalen
  • Vroege herkenning van hartfalen
  • Optimaliseren van hartfalenzorg (‘de juiste zorg, op de juiste plek’)
  • Het initiëren van (onderzoeks-)consortia

Datagedreven samenwerking

Samenwerking op het gebied van de diagnostiek en behandeling van hartfalen is cruciaal. Een goed voorbeeld daarvan is te zien bij het Erasmus MC en Amphia ziekenhuis. Zij besloten eerder dit jaar om het aantal opnames bij hartfalen terug te dringen door een datagedreven samenwerking. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een uniforme registratie in de verschillende EPD’s. Daarvoor is een speciaal zorgpadformulier ontwikkeld, dat samen met alle cardiologen in Nederland is vastgesteld. Zo worden de gegevens over de behandeling van patiënten met hartfalen overal op dezelfde manier opgeslagen en kunnen deze ook veel makkelijker gedeeld worden.

Het Deltaplan Hartfalen is een initiatief van de Hartstichting en Netherlands Heart Institute, die samenwerken onder de vlag van de Dutch CardioVasculair Alliance (DCVA). Hierbinnen bundelen 22 onderzoeks- en zorginstanties hun krachten om oplossingen voor hart- en vaatziekten sneller bij patiënten te krijgen. Op 22 april 2024 organiseert het Deltaplan Hartfalen een symposium, ter gelegenheid van de start van de eerste Landelijke Hartfalenweek. Daarin zullen verschillende regio’s hartfalen onder de aandacht brengen van het grote publiek.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Meisjes krijgen steeds vaker te maken met mentale problemen. Een nieuwe e-learning voor professionals én cliënten kan helpen bij een meer gendersensitieve behandeling en het vergroten van de autonomie van cliënten.
Nieuwe e-learning kan ggz-wachtlijsten verkorten
Het Ikazia Ziekenhuis stapt over naar vloeibare zuurstof waarmee het de CO₂ -uitstoot met 86 procent verminderd.
Ikazia kiest voor duurzaam en stapt over op vloeibare zuurstof
monsters
Medicatie testen in een orgaanmachine
toestemming
Campagne gegevensuitwisseling: geef toestemming (of niet)
Innovatieplatform samenwerking onderzoek oncologie
Innovatieplatform voor effectievere ontwikkeling kankermedicatie
tumorgraad
Nauwkeurige tumorgraad meting met machine-learning
hart
Zorgverleners onmisbaar bij realiseren zorginnovaties  
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
Volg jij ons al?