Online test moet helpen bij ontlasten mantelzorg

21 november 2019
Senior Man's Hands On Walking Stick With Care Worker In Backgrou
Samenwerking
Nieuws

Zorgverzekeraar CZ wil samen met gemeenten mensen ondersteunen bij het invullen van mantelzorgtaken. Hiervoor is de online Mantelzorgtest beschikbaar. Met deze test moeten mantelzorgers meer zicht krijgen op de belasting die hun mantelzorgtaken met zich meebrengen. Verder moeten de uitkomsten hen helpen de balans te bewaken tussen zorg voor een naaste en aandacht en tijd voor henzelf.

Mensen die voor hun naaste zorgen, vinden het vaak vanzelfsprekend wat ze allemaal doen, zoals koken, wassen en strijken, chaufferen of administratie. Maar met ontwikkelingen zoals het vergrijzen van de bevolking en mensen die steeds langer thuis blijven wonen, komt er steeds meer druk te liggen op mensen die deze mantelzorg verlenen, stelt CZ. Onbewust kan te veel ‘zorg’ leiden tot overbelasting van de mantelzorger zelf.

Dat was reden om de mantelzorgtest te ontwikkelen - in samenwerking met de gemeenten Breda, Moerdijk en Tilburg en met ondersteuning van het ministerie van VWS. De online test wordt dan ook als eerste ingezet voor mensen in de regio Breda, Moerdijk en Tilburg. In drie regionale varianten vinden mantelzorgers behalve informatie en diensten van CZ ook het lokale hulpaanbod van organisaties die (zorg)taken uit handen kunnen nemen.

Inzicht in taken mantelzorg

"Met de Mantelzorgtest geven we mantelzorgers inzicht in de taken die ze vaak uitvoeren en de belasting die het hen geeft", vertelt Mijke Buijs, programmamanager zorginnovatie bij CZ uit. "Mantelzorgers ontvangen daarop direct een hulpadvies. Dat kan bijvoorbeeld een advies zijn om voor de administratie een vrijwilliger van een lokale welzijnsorganisatie in te schakelen zodat er meer tijd over blijft voor andere mantelzorgtaken."

Juist omdat in de toekomst naar verwachting steeds vaker een beroep zal worden gedaan op mantelzorgers, vindt CZ het belangrijk dat zij inzicht krijgen in belasting die de mantelzorgtaken met zich meebrengen, om hen vervolgens te helpen bij het ontlasten hiervan. Zo zijn volgens Buijs mantelzorgers vaak nog onbekend met het (lokale)hulpaanbod van organisaties die hen (zorg)taken uit handen kunnen nemen. "Samen met zowel lokale als regionale en landelijke partners kijken we daarom continue of de uitkomsten van de mantelzorgtest aansluiten bij de behoefte van mantelzorgers. Gezamenlijk ontwikkelen we een passend hulpaanbod."

Gepersonaliseerde website per gemeente

De Mantelzorgtest is gelanceerd rondom de Dag van de Mantelzorg op 10 november. Alle drie de gemeenten hebben hiervoor een eigen gepersonaliseerde website, zodat deze herkenbaar is voor de inwoners. De regionale implementatie en communicatie vindt plaats via (zorg)professionals, met een campagne in de drie gemeenten en in nauwe samenwerking met lokale, betrokken partijen.

De test is opgenomen in het programma ‘Langer Thuis’ van het ministerie van VWS. Dit programma initieert en versnelt lokale, regionale en landelijke initiatieven op het gebied van ondersteuning en zorg thuis, mantelzorgers en vrijwilligers zorg en welzijn en wonen. Zodat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven.

Voor ondersteuning van mantelzorg wordt ook steeds vaker technologie ingezet, zoals leefstijlmonitoring, e-learning- of andere programma's om mantelzorgers te ondersteunen bij de zorg voor dementerenden.