Online tool moet patiënt helpen in gesprek met arts

11 maart 2019
Nieuws

Een groep patiëntenverenigingen heeft een online instrument gelanceerd die mensen moet helpen om tijdens een consult met een (huis)arts beter voor zichzelf op te komen. De online tool is ontwikkeld naar aanleiding van een enquête waaruit bleek dat een meerderheid van de respondenten zich niet altijd serieus genomen voelt in de spreekkamer. De instructieve tool www.slimopkomenvoorjezelf.nl moet in dit soort gevallen uitkomst bieden.

Een consortium van zeven verenigingen voor patiënten met een chronische aandoening liet de online enquête uitvoeren. Zij werden aangevoerd door de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV). Uit de steekproef bleek ook dat een meerderheid van de respondenten wel eens last heeft van een verkeerd gestelde diagnose of een (huis)arts die denkt dat een probleem vanzelf wel verdwijnt. Ook gaan zorgprofessionals niet altijd mee in een verzoek om een bloedtest of doorverwijzing.

Communicatie kan beter

Volgens de directeur van de NCV, Bianca Rootsaert, toont de uitslag van de enquête dat de communicatie tussen patiënt en arts beter kan. “Patiënten geven in feite aan dat ze meer grip willen op de gesprekken in de spreekkamer. In de rol van patiënt vinden veel mensen het moeilijk om een goed gesprek te voeren. Deze tool gaat niet zozeer over krijgen wat je wilt, maar over er samen uitkomen. Want bij een goed gesprek is iedereen gebaat, ook de arts.”

Veel patiënten weten niet goed hoe ze een (huis) arts van repliek kunnen dienen. Voor hen staat sinds 7 maart website slimopkomenvoorjezelf.nl live. Op de site leggen Hans van der Veen (begeleidingsdeskundige) en Chris Mak (adviseur patiëntenvereniging) in vijf video’s uit hoe patiënten in verschillende situaties op een prettige manier voor zichzelf kunnen opkomen. Door een test te doen, krijgen bezoekers daarnaast tips die moeten helpen bij de voorbereiding op een gesprek met huisarts, bedrijfsarts, chirurg of andere zorgverlener.

Online keuzehulpen

Er is ook een toenemend aantal online keuzehulpen beschikbaar die inhoud moeten geven aan het streven naar ‘Samen beslissen’. Hierbij krijgt de patiënt ondersteuning bij de keuze voor of tegen een bepaalde behandeling, zodat hij/zij samen met de behandelend zorgverlener tot een zorgtraject kan komen. Uit recent onderzoek blijkt dat deze keuzehulpen nog zeer beperkt worden ingezet.

Herkenbare situaties

Aan bovengenoemde enquête deelnemende patiënten kregen een aantal veel voorkomende spreekkamersituaties voorgelegd, met de vraag in hoeverre deze herkenbaar waren. De vijf situaties waarin de respondenten zich het meeste herkenden waren:

  1. Ik voelde me niet serieus genomen door de (huis)arts (4%).
  2. De (huis)arts verwacht dat een probleem vanzelf verdwijnt (63%).
  3. De (huis)arts stelde een verkeerde diagnose (60%).
  4. De arts ging niet mee in een verzoek voor een bloedtest of doorverwijzing (53%).
  5. Artsen wilden alleen opties bespreken die het ziekenhuis kan bieden en niet alle mogelijke opties (48%).

De website slimopkomenvoorjezelf.nl is tot stand gekomen met medewerking van de Vereniging van Mensen met Brandwonden, Whiplash Stichting Nederland, ME/CVS Stichting Nederland, Q-uestion Stichting voor Mensen met Q koorts, Nederlandse Vereniging voor Lyme patiënten, ITP Patiënten Vereniging Nederland en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Het project wordt ondersteund door het Ministerie van VWS via Fonds PGO.