Met de nieuwe online tool van het RIVM kan water worden gescreend op stoffen die mogelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Online tool screent op gezondheidsrisico’s in water

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor een goede gezondheid. Maar de waterkwaliteit in Nederland staat onder druk. Sommige stoffen breken niet af in het milieu en komen in het water terecht. De stoffen zijn moeilijk uit het water te filteren en hopen zich op in het (drink)water. Daarmee is het een potentieel gezondheidsrisico. Het RIVM heeft een online tool gemaakt waarmee kan worden vastgesteld of er schadelijke stoffen met zogeheten PMT-eigenschappen in het water zitten.

Sommige chemische stoffen breken niet af in het milieu (persistent), verspreiden zich makkelijk in water (mobiel) en zijn giftig (toxisch) voor mens en milieu. Deze PMT-stoffen zijn moeilijk uit het (drink)water te zuiveren. Het RIVM ontwikkelde een online methode om vast te stellen of chemische stoffen deze PMT-eigenschappen hebben. Dat is een belangrijke eerste stap om de uitstoot van deze stoffen zoveel mogelijk te voorkomen. Op 25 oktober 2023 om 14:00 uur organiseert het RIVM een webinar voor gebruikers. Daar wordt de online tool voor het screenen van water op gezondheidsrisico’s gepresenteerd.  

Screening water

Het is belangrijk om PMT-eigenschappen zo snel mogelijk te herkennen, liefst nog voordat de stoffen in het water terechtkomen. De screening kan vergunningverleners helpen bij het beoordelen van afvalwaterlozingen en drinkwaterbedrijven bij het beoordelen van de waterkwaliteit. Met de tool kan een eerste inschatting worden gemaakt van het belang van een maatregelen na een incident met chemische stoffen in water. Steeds vaker wordt er aandacht gevraagd voor de impact van de klimaatcrisis op onze gezondheid. In september 2021 verscheen daarover een blog in ICT&Health.

Gezondheidsrisico’s

Op dit moment zijn meer dan 6000 stoffen op deze manier beoordeeld. De resultaten zijn beschikbaar via de PMT-screeningstool.  De tool scoort chemische stoffen van 0 tot 1. Als uit de PMT-tool een score van 0,33 of hoger komt dan is dit een eerste signaal dat deze stof mogelijk zorgwekkend is. Verder onderzoek is dan nodig. Dit kan al het geval zijn als stoffen 2 van de 3 PMT-eigenschappen hebben.

Een lage score op PMT-eigenschappen betekent niet dat de stof helemaal niet zorgwekkend is. Ook andere eigenschappen kunnen slecht zijn voor het milieu of de gezondheid. Bijvoorbeeld stoffen met kankerverwekkende eigenschappen die niet persistent en/of mobiel zijn of als stoffen bioaccumulerend in plaats van mobiel zijn.

Europese regelgeving

Ook de Europese Unie erkent het gevaar van de aanwezigheid van bepaalde stoffen in het (drink)water. PMT is daarom opgenomen in Europese regelgeving. Sinds april van dit jaar zijn PMT en vPvM (zeer persistente en zeer mobiele) stoffen opgenomen in de verordening waarin de gevaar indeling, etikettering en verpakking (CLP (Classification, Labelling and Packaging)) van stoffen in de Europese Unie staat vastgelegd.

Het indelen van stoffen volgens de CLP-verordening is een langdurig proces en daarom speelt de screeningstool van het RIVM een belangrijke rol om stoffen met PMT/vPvM eigenschappen zo vroeg mogelijk te identificeren. Het RIVM organiseert op 25 oktober 2023 om 14:00 uur een webinar waarin de tool wordt gepresenteerd.  

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Meisjes krijgen steeds vaker te maken met mentale problemen. Een nieuwe e-learning voor professionals én cliënten kan helpen bij een meer gendersensitieve behandeling en het vergroten van de autonomie van cliënten.
Nieuwe e-learning kan ggz-wachtlijsten verkorten
Het Ikazia Ziekenhuis stapt over naar vloeibare zuurstof waarmee het de CO₂ -uitstoot met 86 procent verminderd.
Ikazia kiest voor duurzaam en stapt over op vloeibare zuurstof
monsters
Medicatie testen in een orgaanmachine
toestemming
Campagne gegevensuitwisseling: geef toestemming (of niet)
Innovatieplatform samenwerking onderzoek oncologie
Innovatieplatform voor effectievere ontwikkeling kankermedicatie
tumorgraad
Nauwkeurige tumorgraad meting met machine-learning
hart
Zorgverleners onmisbaar bij realiseren zorginnovaties  
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
Volg jij ons al?