Online training helpt huisartsen bij minder onnodig voorschrijven antibiotica

do 28 september 2017 - 07:45
Nieuws

Een korte online training voor huisartsen in combinatie met een informatieboekje voor ouders helpt bij het verminderen van antibioticaprescriptie voor kinderen met luchtweginfecties. Dat is de conclusie van het door ZonMw gefinancierde RAAK-onderzoek, Rationeel Antibioticabeleid Kinderen. Antibiotica hebben bij bovengenoemde doelgroep vaak negatieve bijwerkingen zonder dat ze helpen om de klachten te verminderen.

ZonMw stelt dat volgens het RAAK-onderzoek huisartsen die de digitale interventies hebben gevolgd, significant minder antibiotica bleken voor te schrijven aan kinderen met een luchtweginfectie vergeleken met de huisartsen uit de controlegroep. Minder voorschrijven leidde er niet toe dat ouders vaker terug kwamen met hun kind. Binnen dezelfde ziekte-episode kwamen kinderen uit de interventiegroep juist minder vaak terug op het spreekuur van de huisarts.

Er was ook geen verschil in aantal consulten voor nieuwe luchtweginfecties of verwijzingen naar het ziekenhuis tussen beide groepen gedurende een follow-up van zes maanden. Ook vond de projectgroep een significante reductie van het totale aantal antibioticaprescripties voor kinderen in een heel jaar na de interventie.

Meer bewustwording bij artsen

Zowel huisartsen als ouders waren zeer tevreden over de scholing. De betrokken artsen waren zich meer bewust van hun voorschrijfgedrag, ondanks dat de inhoud van de scholing vaak niet nieuw voor hen was. Ouders vertelden al terughoudend te zijn over antibiotica voordat ze het informatieboekje hadden gelezen. Zij vonden het prettig dat het boekje hun visie bevestigde. De concrete aanwijzingen uit het boekje bij welke klachten of symptomen ze contact moesten opnemen met de huisarts werd als meest relevant beschouwd. Dit  gaf hen een zekerder gevoel om te durven afwachten.

Antibiotica worden vaak onnodig voorgeschreven voor kinderen met luchtweginfecties. De geneesmiddelen helpen vaak niet om klachten te verminderen, of om er sneller vanaf te komen. tegelijk kunnen antibiotica vervelende bijwerkingen geven en bijdragen aan de ontwikkeling van resistente bacteriën.

Landelijke implementatie bepleit

Op basis van de resultaten van het RAAK-onderzoek bepleit de betrokken projectgroep een landelijk implementatie van de training. De scholing zou eventueel ook verbreed kunnen worden naar luchtweginfecties bij patiënten van alle leeftijden. Het informatieboekje voor ouders zou voor iedereen digitaal beschikbaar gesteld kunnen worden.