Online werkplekomgeving voor zorgaanbieder Pluryn

11 juli 2018
OverPluryn-Innovatie-eHealth
Digitalisering
Nieuws

Zorgorganisatie Pluryn heeft gaat haar werkplekomgevingen uitbesteden aan IT-dienstverlener Ictivity. Pluryn stelt dat het een uniforme online werkplek te realiseren voor haar medewerkers. Ictivity is gespecialiseerd in managed services, IT-adoptie en online werkplekken. De onderneming zal een online werkplekoplossing onder de naam Omnia uitrollen. Verder gaat Ictivity de digitale vooruitgang bij Pluryn bevorderen via een begeleid IT-adoptie programma voor medewerkers.

Pluryn is inmiddels een landelijk werkende organisatie. Sinds 1 september 2016 maakt ook Intermetzo er onderdeel van uit. Dat is een jeugdzorgaanbieder actief in Gelderland, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Haaglanden en Eindhoven. Pluryn telt nu meer dan 400 locaties. Er werken 7.400 professionals en 1000 vrijwilligers die behandeling en ondersteuning aan huis als in voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ bieden. De werkomgeving van de diverse organisaties lopen sterk uiteen. Vanwege de sterk gegroeide omvang van Pluryn kwam er meer behoefte aan uniformiteit op werkgebied. Met de inzet van Omnia, dat draait op Office 365, kiest Pluryn voor één standaard werkplek voor 6.000 werknemers.

Gefaseerd invoeren nieuwe werkomgeving

Ictivity en Pluryn gaan gefaseerd aan de slag met de nieuwe werkomgeving. Een begeleid proces in de vorm van een IT-adoptie programma is nodig omdat het IT-kennisniveau van de medewerkers sterk uiteenloopt. Het proces zit nu in de opstartfase. Kort na de zomer worden de eerste vestigingen overgezetten naar de nieuwe werkomgeving. In de loop van 2019 worden alle overige locaties opgenomen. Pieter-Jan Hilbers, Manager ICT en Informatievoorziening bij Pluryn: “De sterke groei van Pluryn en de ontwikkelingen in de zorg maken de grote behoefte aan een moderne werkplek stevig voelbaar.” Voor Pluryn is verder het van groot belang dat medewerkers meer mobiel zijn en de verschillende organisaties efficiënt en effectief kunnen samenwerken. Daarbij staat het creëren van een werkplek met een sociale uitstraling en sterke focus op de gebruiker voorop.