Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Online zelfhulpprogramma’s voor werk met een beperking lastig vindbaar

Online hulpprogramma’s ter ondersteuning van mensen met een aandoening die willen (blijven) werken, zijn lastig te vinden. Ook zijn dergelijke programma’s vooral bedoeld voor mensen met een fysieke of psychische aandoening. Dat blijkt uit een inventarisatie van onder meer het Nivel.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het kennisinstituut maakte samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het RIVM en het Vlaamse JKVG een overzicht van beschikbare online hulpprogramma’s. In totaal zijn er twintig online zelfmanagementprogramma’s uit Nederland en Vlaanderen in kaart gebracht.

Deze programma’s bleken vooral bedoeld te zijn voor mensen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening. Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn er maar twee programma’s beschikbaar. Omdat de programma’s voor mensen met een chronische lichamelijke aandoening verspreid staan over het internet en daardoor lastig te vinden zijn, heeft het Nivel samen met mensen uit de doelgroep de overzichtssite Beter Werken ontwikkeld.

Programma’s voldoen niet aan ideaalbeeld

Zelfmanagementprogramma’s op websites of apps kunnen volgens het Nivel helpen bij het aan het werk blijven of (weer) aan het werk komen met een chronische ziekte, aandoening of stoornis. Dat kan door nieuwe vaardigheden aan te leren of te leren omgaan met de chronische aandoening.

Veel programma’s voldoen volgens de betrokken onderzoekers echter nog niet aan het ideale model van een online zelfmanagement programma gericht op werk. Zo besteden de meeste programma’s weinig aandacht aan het afstemmen van de inhoud op achtergrond, voorkeuren of ondersteuningsbehoefte van de gebruiker (tailoring). Ook ontbreekt de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere gebruikers. Verder blijken de meeste programma’s vooral gericht op het vergroten van de kennis.

Uit de inventarisatie komt naar voren dat veel van de programma’s al wel meerdere onderwerpen behandelen die belangrijk zijn bij het aan het werk blijven of (weer) aan het werk komen. Ook bevatten ze video’s om de informatie toe te lichten, wat de begrijpelijkheid van de informatie ten goede komt.

Verbetering is onder meer mogelijk wanneer er meer afstemming is op de specifieke situatie van de gebruikers, en er meer aandacht komt voor motivatie, vertrouwen in eigen kunnen en het aanleren van de juiste vaardigheden.

Brede inventarisatie

In dit onderzoek is een brede inventarisatie uitgevoerd van online zelfmanagementprogramma’s over werken met een chronische ziekte, aandoening of stoornis in heel Nederland en Vlaanderen. De kenmerken van de geïnventariseerde programma’s zijn met behulp van vragenlijstonderzoek in kaart gebracht.

Daarnaast zijn de programma’s getoetst aan de kwaliteitsaspecten van een ideaalmodel van een online zelfmanagementprogramma gericht op werk. Het onderzoek werd uitgevoerd met een onderzoeksubsidie van het UWV.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen