Oogarts kijkt digitaal mee met orthoptist

22 juli 2022
ortho
Digitalisering
Nieuws

Sinds kort kunnen huisartsen en jeugdartsen bij Ksyos gebruikmaken van het Zorgpad Orthoptie. In dit zorgpad verwijst de huisarts een patiënt met niet-acute oogklachten naar een orthoptist in de buurt. Die voert een geprotocolleerd oogonderzoek uit, waarna de oogarts op afstand meekijkt via het Ksyos platform. Dit is standaard bij het eerste onderzoek, maar bij een vervolgonderzoek optioneel. De patiënten - vaak kinderen - hoeven zodoende voor het orthoptisch onderzoek niet langer naar het ziekenhuis.

Huisartsen, optometristen, orthoptisten en oogartsen werken met Ksyos Oogheelkunde samen om mensen met oogklachten zo snel mogelijk de juiste zorg in de buurt te bieden. Op die manier wordt niet-complexe zorg uit het ziekenhuis gehouden en neemt de druk op de specialistische zorg af. Dit past heel goed bij de heersende visie dat zorg, indien mogelijk, buiten de muren van de ziekenhuizen moet plaatsvinden: thuis of, zoals in dit geval, in de buurt. De oogarts kijkt in dit nieuwe concept digitaal mee met de orthoptist. Hij of zij bekijkt concreet digitaal de uitgevoerde onderzoeken, geeft een definitieve diagnose en beantwoordt eventuele vragen.

De oogarts heeft een maximale reactietermijn van twee werkdagen, maar reageert gemiddeld binnen vijf uur. De orthoptist deelt de uitslag met de patiënt en initieert het vervolgtraject. Uitslagen, bevindingen, diagnose en het advies van de orthoptist en de oogarts worden via een edifact-bericht naar het HIS gestuurd.

Kortere wachttijd

Uit de pilotfase met het nieuwe Zorgpad Orthoptie kwam al naar voren dat ruim 90% van de patiënten na het bezoek aan de orthoptist niet naar het ziekenhuis verwezen hoefde te worden. Met de verwachte aantallen betekent dit dat dit jaar bij ruim 5.000 patiënten een ziekenhuisbezoek wordt voorkomen.  De huisarts of jeugdarts verwijst in de nieuwe aanpak een patiënt (vaak kinderen) met orthoptische klachten via Ksyos naar een orthoptist, werkzaam in een optiekzaak in de buurt. Een oogarts kijkt bij het eerste bezoek altijd digitaal mee. Hierdoor kunnen patiënten sneller worden geholpen en nemen bovendien de lange wachttijden in het ziekenhuis af. Er zijn waren soms wachttijden van een half jaar en langer en dat is volgens Kysos eigenlijk onacceptabel. Met de nieuwe aanpak wordt de wachttijd structureel teruggebracht.  

Orthoptie & facts

Volwassenen en kinderen met klachten over scheelzien, dubbelzien, hoofdpijn na inspanning van de ogen, en met leesproblemen kunnen terecht bij de orthoptist. In de meeste gevallen zijn de patiënten kinderen. Een orthoptist heeft verschillende mogelijke oplossingen: het afplakken van een oog, oogspieroefeningen, prisma’s, oogdruppels of een advies voor oogspieroperatie. Vooral kinderen tot twaalf jaar met bijvoorbeeld leesklachten, hoofdpijnklachten en met verminderd zicht aan één oog, kunnen terecht bij een orthoptist.

Vroegtijdig opsporen is volgens Ksyos orthoptist/bestuurslid NVVO Ilse Kouters van groot belang, omdat de ontwikkeling van de gezichtsscherpte bij kinderen nog niet is voltooid. ''Als je een lui oog bijvoorbeeld niet (tijdig) behandelt, kan dit op latere leeftijd problemen geven als het goede oog ook minder gaat zien. Dit kan leiden tot verminderd dieptezien. De orthoptist spoort mogelijke belemmeringen voor een goede ontwikkeling van de gezichtsscherpte op. Daarnaast onderzoekt de orthoptist of hoofdpijnklachten en/of leesklachten worden veroorzaakt door oogheelkundige afwijkingen. Indien nodig start de orthoptist een behandeling.''