Oogzorgketen Specsavers doet oogmetingen op afstand

9 augustus 2022
Oogmetingen-optometrie-afstand
Digitalisering
Nieuws

Specsavers wil voortaan oogmetingen op afstand doen. Dat liet de oog- en hoorzorgketen weten tijdens de presentatie van de cijfers over het boekjaar 2021-2022. Specsavers, actief in elf landen, wil zich in Nederland meer gaan toeleggen op teleconsultatie. Hierbij krijgen mensen de beste zorg zo dicht mogelijk bij huis, zonder onnodige doorverwijzing. Nederland is na het VK en Australië de grootste markt voor de Specsavers Groep.

Om oog- en hoorzorg toegankelijk te houden, stelt Specsavers te zoeken naar toekomstgerichte oplossingen. Hierbij richt het merk zich in het bijzonder op teleconsultatie. Redenen hiervoor zijn volgens de keten het aanpakken van de overbelasting van en lange wachttijden in de oogzorg, evenals het belang van een vroegtijdige diagnose van oogaandoeningen. Specsavers heeft daarom gekeken hoe zij optometristen zo goed mogelijk op afstand kan inzetten, zodat klanten zo snel mogelijk terecht kunnen.

‘Optometrie op afstand’

Dit heeft geleid tot het introduceren van ‘optometrie op afstand’. Tijdens een ooggezondheidsonderzoek wordt de ooggezondheid van de klant in de winkel op een laagdrempelige manier met innovatieve apparatuur gemeten; vervolgens beoordeelt een optometrist op afstand binnen 48 uur alle gegevens uit deze metingen en kijkt deze of er verder onderzoek of een verwijzing naar de oogarts nodig is.

Omdat optometristen door consultatie op afstand geen tijd kwijt zijn aan reizen, aan niet-optometrische werkzaamheden en aan de begeleiding van mensen tijdens het onderzoek, kunnen zij meer beoordelingen doen op een werkdag en is hun productiviteit hoger. Zo worden andere professionals in de oogzorgketen ontlast en wordt de oogzorg betaalbaarder.

Alle 143 winkels van Specsavers gaan dit najaar al optometrie op afstand in de vorm van het ooggezondheidsonderzoek aanbieden. In navolging hiervan onderzoekt Specsavers ook de mogelijkheden van teleconsultatie tussen de audicien en de KNO-arts voor hoorzorg.

Meer initiatieven

Er zijn meer initiatieven om oogzorg op afstand mogelijk te maken. Zo kunnen kunnen huisartsen en jeugdartsen sinds kort bij Ksyos gebruikmaken van het Zorgpad Orthoptie. In dit zorgpad verwijst de huisarts een patiënt met niet-acute oogklachten naar een orthoptist in de buurt. Die voert een geprotocolleerd oogonderzoek uit, waarna de oogarts op afstand meekijkt via het Ksyos platform. Dit is standaard bij het eerste onderzoek, maar bij een vervolgonderzoek optioneel. De patiënten – vaak kinderen – hoeven zodoende voor het orthoptisch onderzoek niet langer naar het ziekenhuis.

Op die manier wordt niet-complexe zorg uit het ziekenhuis gehouden en neemt de druk op de specialistische zorg af, is het idee. Dit past volgens Ksyos goed bij het concept van juiste zorg op de juiste plek, waarbij zorg, indien mogelijk, buiten de muren van de ziekenhuizen moet plaatsvinden. Thuis of, zoals in bovenstaand geval, in de buurt. De oogarts kijkt in dit nieuwe concept digitaal mee met de orthoptist. Hij of zij bekijkt concreet digitaal de uitgevoerde onderzoeken, geeft een definitieve diagnose en beantwoordt eventuele vragen.