Ook MDI-diabetici profiteren van realtime continu glucose monitoring

wo 8 februari 2017 - 12:05
Nieuws

Realtime Continue Glucose Monitoring (CGM) biedt ook voordelen aan diabetespatiënten die een zogeheten MDI-regime volgen (meerdere insuline-injecties dagelijks), niet alleen aan diabetici die een insulinepomp gebruiken. Dat blijkt uit een studie die recent in het Journal of the American Medical Association (JAMA) is gepubliceerd.

De DIaMonD-studie (Multiple Daily Injections and Continuous Glucose Monitoring in Diabetes) toont dat CGM belangrijk is voor het verlagen van A1C en voor het verminderen van hypoglykemie bij diabetespatiënten die meerdere keren per dag insulineinjecties (MDI) gebruiken, aldus de publicatie in JAMA.

Gebruikers van een CGM-systeem die op een meerdaags insuline regime staan, realiseren na 24 weken regelmatig CGM-gebruik, een verlaging van hun A1C met gemiddeld één procent. Ook merkten deelnemers aan het onderzoek die CGM toepasten dat zij langer binnen hun streefwaarden bleven en minder lang kampten met hypoglykemie, vergeleken bij deelnemers die geen CGM-systeem gebruikten voor glucosemonitoring maar een standaardmeter.

Reatime CGM geschikt voor alle diabetici

Roy Beck, MD bij Jaeb, Center for Health Research in het Amerikaanse Tampa, stelt dat de studie een streep zet door de opvatting binnen de diabetesgemeenschap  dat realtime CGM vooral geschikt is voor insulinepompgebruikers, niet voor patiënten met een MDI-regime.  Deze laatste groep zou geen voordeel ondervinden van CGM omdat ze het systeem toch niet willen dragen, of omdat ze niets doen met de CGM-gegevens waarmee ze hun glucose beter onder controle kunnen houden. Het DIaMonD-onderzoek toont volgens Beck aan dat een breed scala aan diabetespatiënten op meerdaags insuline regime kan profiteren van het gebruik van CGM.

Lager bloedglucoseniveau

158 volwassenen mee met type 1 diabetes op een MDI-regime deden mee aan het DIaMonD-onderzoek. Het werd uitgevoerd tussen oktober 2014 en mei 2016, in 24 endocrinologiepraktijken in de VS Na 24 weken was de gemiddelde A1C verlaging (een berekening van het gemiddelde bloedglucoseniveau over de laatste twee tot drie maanden) één procent bij deelnemers in de CGM-groep (n=105). Personen in de SMBG controlegroep, die hun waarden zelf moesten monitoren met een standaardmeter, zagen een verlaging van slechts 0,4 procent (n=53). Er werd een CGM-systeem van Dexcom gebruikt.

Reductie hypo’s

Een deel van de proefpersonen met een slechte glucosecontrole en een A1C hoger dan 8,5 procent bij de start van de studie, had een A1C-reductie van 1,3 procent na 24 weken. Tijdens de studie werd verder bijgehouden hoe lang patiënten in hypoglykemie (te lage of sterk wisselende bloedsuikerspiegel)verkeerden. Er kwam een significante vermindering aan het licht in de CGM-groep, van 49 tot 69 procent minder.

De hypoglykemie van de CGM-gebruikers werd ’s nachts sterk teruggebracht, naar 0,6 procent van deze periode, vergeleken met 2,9 procent bij de nulmeting aan het begin. Het onderzoek wijst ook uit dat CGM-patiënten aanzienlijk minder tijd (58 minuten) in hyperglykemie (te hoge bloedsuikerspiegel) doorbrachten, vergeleken met het begin. Daarnaast is de tijd waarin de patiënt binnen hun streefwaarden zaten toegenomen met 1,3 uur per dag.

Niet te ingewikkeld

Verder toonde het onderzoek nog dat CGM voor MDI-patiënten niet, zoals vaak wel aangenomen, te ingewikkeld is om te gebruiken. Patiënten met een verschillend opleidingsniveau, wiskundige en diabeteskennis en leeftijd realiseerden allemaal aanzienlijke A1C-reducties.