Opkomst telemonitoring: ‘Smartwatches redden levens in en buiten het ziekenhuis’

1 februari 2024
Oscar-Diaz-Cambronero-MD-PhD-aangepast
Digitalisering
Nieuws

Door de toenemende druk op de zorgverlening worden er verschillende manieren bedacht om de zorgverlening anders in te richten. Een van die oplossingen is thuismonitoring. Niet alleen in Nederland zien we dat opkomen, maar ook in Spanje. Pre- en postoperatieve revalidatie van patiënten na een ingreep wordt daar bijvoorbeeld op afstand ingeregeld in het La Fe-ziekenhuis. Dr. Oscar Díaz-Cambronero spreekt van ‘geïndividualiseerd management’. Hij krijgt hierbij ondersteuning van verschillende oplossingen voor telemonitoring.

Hospital la Fe is een van de grootste ziekenhuizen in Spanje en het referentiecentrum voor verschillende chirurgische ingrepen. Met 1.100 eenpersoonsbedden voor ziekenhuisopname, meer dan 50 operatiekamers en ongeveer 70 intensive care-boxen worden er per jaar ongeveer 25.000 tot 30.000 chirurgische ingrepen uitgevoerd. Op de afdeling peri-operatieve geneeskunde worden jaarlijks ongeveer 600 patiënten opgenomen voor grote oncologische abdominale chirurgie. Perioperatieve zorg omvat de preoperatieve zorg en risico-inschatting van patiënten, de zorg tijdens de operatie en de nazorg.

Telemonitoring biedt uitkomst

Een van de grootste uitdagingen van de Spaanse ziekenhuiszorg is om kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar chirurgische ingrepen, schetst Díaz-Cambronero. “Dat vergt flink wat managementcapaciteiten. Daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid gewaarborgd blijft. En het in natuurlijk de bedoeling dat de patiëntervaring en betrokkenheid bij het hele proces alsmaar wordt verbeterd. Bij al deze doelen biedt telemonitoring ons een uitkomst.”

“Op onze afdeling hebben we een continu peri-operatief zorgtraject opgebouwd: van diagnose tot volledig herstel”, vervolgt Díaz-Cambronero. “Het voortdurend op afstand monitoren van de gezondheidsgegevens van patiënten kan de toestand en de betrokkenheid van de patiënten verbeteren. Hierdoor kunnen de zorgprofessionals betere, op maat gemaakte beslissingen voor elke individuele patiënt nemen. De real-time informatie die uit de telemonitoring beschikbaar komt, maakt het voor ons mogelijk om behandelingen aan te passen, potentiële problemen te voorspellen en gepersonaliseerde zorgplannen te garanderen.”

Smartwatch als ondersteuning

Een belangrijk hulpmiddel bij telemonitoring is de smartwatch. De afgelopen jaren hebben smartwatches hun vermogen verbeterd om verschillende soorten gezondheidsgegevens continue op afstand te kunnen beoordelen. Deze voortdurende monitoring van gezondheidsgegevens heeft een nieuwe poort geopend voor de zorgverlening, zo weet ook Díaz-Cambronero: “Smartwatches kunnen de manier veranderen waarop we peri-operatieve patiëntenzorg bieden, ziekenhuisverblijven minimaliseren en postoperatieve thuismonitoring mogelijk maken. Hierdoor wordt veilig herstellen gegarandeerd.”

Behalve het nauwkeurig meten van gezondheidsgegevens, is het ook belangrijk om rekening te houden met het naleven van wettelijke normen en medische certificering. Daarom is het belangrijk dat het telemonitoring-apparaat goed te koppelen is met de elektronische medische- en patiëntendossiers.

Goede ervaringen

In het ziekenhuis van Díaz-Cambronero hebben ze hiermee goede ervaringen, vertelt Díaz-Cambronero. “Tegenwoordig werken wij met Masimo-telemonitoringoplossingen. Onze eerste ervaring was in de postoperatieve setting met vroegtijdig ontslag van geselecteerde patiënten met bewaking op afstand gekoppeld aan continue temperatuurbewaking via Masimo SafetyNet, een cloudgebaseerd patiëntbeheerplatform met Radius PPG tetherless pulsoximetriesensor. Dit programma maakt een veilig ontslag uit het ziekenhuis mogelijk en houdt de status van de patiënt in de gaten om postoperatieve complicaties proactief te voorkomen. We deden dit in samenwerking met ons Telemedicine Service totdat de patiënt volledig was hersteld.”

Lees het hele interview in ICT&health 1, die halverwege februari verschijnt.