Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Opstellen IZA-regiobeelden door apothekers

Om de zorgbehoefte en het zorgaanbod in kaart te brengen, zijn de apothekers aan zet bij
de (door)ontwikkeling van regiobeelden. Deze worden, in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA), gebruikt voor nieuwe plannen met betrekking tot de inrichting van regionale zorg. Elke regio moet aan het einde van het tweede kwartaal 2023 het regiobeeld hebben herijkt of opgesteld.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Een en ander is daartoe afgesproken in het IZA. Het initiatief voor het opstellen van het regiobeeld is of wordt genomen door de marktleider zorgverzekeraar samen met de (centrum-)gemeente. Zij betrekken regionale zorgpartijen, zoals apothekers. Daarmee ziet de KNMP kansen voor regionale apothekers om zo de farmaceutische patiëntenzorg in deze beelden en plannen onder de aandacht te brengen.

Vraag en aanbod

Een beeld krijgen van het (te verwachten) zorggebruik en vraag en aanbod, is waarin in het regiobeeld aandacht wordt geschonken. Daarnaast wordt daarin ook de regionale samenwerking beschreven. Om dit te realiseren kunnen apothekers gebruik maken van een tool van de SFK om regionale ontwikkelingen in beeld te brengen.

De ontwikkeling van het aantal diabetespatiënten is daar een goed voorbeeld van. Vervolgens kunnen met deze beelden nieuwe plannen worden gemaakt. Voor specifiek de acute zorg worden ook aparte regiobeelden en -plannen opgesteld. Bij deze beelden en plannen ligt het initiatief bij de marktleider zorgverzekeraar, en de regionale Regionaal Overleggen Acute Zorg (ROAZ)-voorzitter. In deze ROAZ-beelden en -plannen kan bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan farmaceutische spoedzorg in de eigen regio.

Financiële middelen IZA

In het IZA is een bedrag van 2,8 miljard euro beschikbaar gesteld om deze impactvolle zorgtransformaties te realiseren. In de periode 2023 tot 2027 waarin deze financiële middelen beschikbaar zijn, is het de bedoeling dat deze worden aangewend voor het faciliteren van impactvolle transformaties in de zorg. De transformatieplannen zullen voor een groot deel aansluiten bij de regiobeelden en -plannen. Volgens de criteria kunnen transformatieplannen ook los worden ingediend van het regioplan.

Een en ander komt voort uit het afsluiten van het Integraal Zorgakkoord (IZA) zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met branche- en beroepsorganisaties eind 2022. In dit akkoord is afgesproken dat zorgpartijen intensiever met elkaar gaan samenwerken, de eerstelijnszorg versterken en meer aan preventieve zorg gaan doen. Tevens is in het akkoord vastgelegd dat zorgpartijen gaan uitzoeken hoe de expertise van het apothekersteam beter kan worden ingezet, en hoe de farmaceutische zorgfunctie verder kan worden geoptimaliseerd.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen