Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Ouderenzorg heeft ontsluiting medische gegevens voor de patiënt nodig

In de ouderenzorg ziet brancheorganisatie Actiz een positieve ontwikkeling op het gebied van online inzage in gegevens. Dat stelt Actiz op basis van de recent gepubliceerde eHealth Monitor 2017 van Nictiz en Nivel.

Het onderzoek laat volgens de brancheclub voor thuiszorgorganisaties duidelijk zien dat focus noodzakelijk is om duidelijkheid te creëren. Zolang niet concreet is waarom, met welk doel en voor wie e-health ingezet wordt, is het moeilijk te bepalen wanneer een implementatie ‘geslaagd’ is.

Verdubbeling gebruik patiëntenportaal

Bij ruim vier op de tien verpleegkundigen en verzorgenden in ouderenzorg wordt gewerkt met een elektronisch patiëntenportaal, concludeert Actiz op basis van de monitor. Dit is een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook in de ziekenhuiszorg en huisartsenzorg wordt er door verpleegkundigen veel vaker dan vorig jaar met een patiëntenportaal gewerkt.

Elektronische dossiervoering en communicatie

Medisch specialisten en verpleegkundigen in de ouderenzorg en ziekenhuiszorg wisselen vergeleken met huisartsen wel minder vaak digitaal informatie uit. Het merendeel van de verpleegkundigen vindt een dergelijke uitwisseling wel wenselijk en verwacht daar positieve effecten van. Verpleegkundigen in de ziekenhuiszorg en ouderenzorg dragen nu medische gegevens veelal nog op papier over. Ruim de helft van de verpleegkundigen in de ouderenzorg geeft in 2017 aan dat in de organisatie gebruik wordt gemaakt van elektronische gegevensuitwisseling.

Realiseren doelstellingen (thuis)zorg

Actiz wijst in het kader van de conclusies van de monitor – een groot verschil tussen wens en daadwerkelijk gebruik van digitale en e-health toepassingen – op de (thuiszorg)doelstellingen die het ministerie van VWS in 2014 heeft geformuleerd op het gebied van:

  • Directe toegang tot medische gegevens.
  • Zelfstandig metingen uitvoeren in combinatie met gegevensmonitoring door de zorgverlener.
  • Voor cliënten thuis de mogelijkheid om – desgewenst – via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren.

In de eHealth-monitor komen ook de vorderingen en de aanbevelingen op deze doelstellingen in beeld. De algemene conclusie is dat er de afgelopen jaren stappen vooruit zijn gezet in de technologische ontwikkelingen en het creëren van aanbod. De onderzoekers concluderen dat de zorg nu van aanbod naar gebruik moet. Het opschalen van e-health-toepassingen blijft een uitdaging.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen