Overstap St. Antonius op nieuw EPD niet zonder slag of stoot

12 december 2017
csm_St._Antonius_Ziekenhuis_236
Databeschikbaarheid
Nieuws
Het St. Antonius Ziekenhuis is in de nacht van 12 op 13 oktober overgestapt op het nieuwe EPD van Epic. De medische gegevens van alle bestaande en nieuwe patiënten van het St. Antonius worden nu in dit nieuwe systeem geregistreerd en beheerd. Ook komt er een nieuw patiëntenportaal. Het ziekenhuis heeft vestigingen in Utrecht (Leidsche Rijn), Nieuwegein en Woerden.

Behalve de behoefte aan een meer toekomstbestendig systeem was de fusie tussen het St. Antonius Ziekenhuis en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis een reden om over te stappen op het nieuwe EPD. Beide ziekenhuizen werkten met verschillende systemen. In het gezamenlijke EPD kunnen ze de medische gegevens van patiënten raadplegen (zoals onderzoeksresultaten, overzicht van medicijnen en allergieën) en behandelplannen opslaan.

Gewenning duurt langer

'Voor de overgang naar het nieuwe systeem hebben we als ziekenhuis verschillende voorbereidingen getroffen,' zo staat op de website van het ziekenhuis. 'Zo hebben we onze zorgverleners allemaal getraind om goed en veilig met het nieuwe EPD te kunnen werken. Ook hebben we bewust minder polikliniek- en andere zorgafspraken ingepland dan gebruikelijk, zodat een medewerker meer tijd heeft per afspraak. Ondanks al deze voorbereidingen en trainingen duurt het even voordat onze medewerkers volledig gewend zijn aan het werken met het nieuwe systeem.'

Telefonische wachttijden voor patiënten lopen daardoor op. Het St. Antonius zegt inmiddels de telefonische wachttijden meerdere keren per dag te monitoren, om zo nodig aanvullende maatregelen per afdeling te nemen. Dat kan onder meer het inzetten van extra personeel zijn dat telefonische afspraken kan maken. Verder zet het ziekenhuis extra personeel in om zorgverleners te ondersteunen bij het werken in het systeem.

Geleidelijk invoeren patiëntenportaal

Onderdeel van het nieuwe systeem is ook het nieuwe patiëntenportaal ‘Mijn Antonius’. Hiermee kunnen patiënten in een eigen beveiligde online omgeving onder meer delen van het eigen medisch dossier inzien. Om de overgang naar het nieuwe patiëntenportaal zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt ‘Mijn Antonius’ in eerste instantie alleen actief aangeboden aan de gebruikers van het oude digitale patiëntenportaal van het ziekenhuis en aan patiënten die digitaal een vragenlijst moeten invullen (bijvoorbeeld ter voorbereiding op een opname). Dat moet het ziekenhuis de tijd geven om te leren wat verbeterd kan worden aan het portaal.

Ook krijgen artsen en verpleegkundigen de tijd om te wennen aan het nieuwe EPD en aan alle nieuwe mogelijkheden die het nieuwe patiëntenportaal biedt, zoals vragen beantwoorden van patiënten en medicatie- en allergieoverzichten bijwerken en goedkeuren. Begin 2018 zal het ziekenhuis al zijn patiënten uitnodigen om een ‘Mijn Antonius’ account aan te maken.