Overzichtelijke ICT-systemen verlagen administratieve werkdruk zorgverleners

20 december 2017
ICTH-vrouw-drukke-administratie
Databeschikbaarheid
Nieuws

Een overzichtelijk en makkelijker ICT-systeem kan helpen de hoge administratieve werkdruk onder zorgverleners te verminderen. Dat meldt kennisinstituut Nivel op basis van een vragenronde onder het Panel Verpleging & Verzorging. Die druk wordt als te hoog ervaren.

Zorgverleners besteden gemiddeld 10,5 uur per week aan administratie. 64 procent van hen vindt daarmee de administratieve druk te hoog.  Deze druk wordt lager als de hoeveelheid administratie vermindert en zorgverleners geholpen worden met efficiënt administreren. Hiervoor worden diverse oplossingsrichtingen aangedragen, waarbij betere ICT-voorzieningen er één zijn. 30 procent van de zorgverleners stelt ontevreden te zijn over de systemen die zij voor hun administratie moeten gebruiken.

Verder wordt de ervaren administratieve druk lager als leidinggevenden en managers zouden kijken hoe de administratie beperkt blijft. Dubbele administratie en het vastleggen van zaken waar niets mee gedaan wordt, moeten vermeden worden. Een derde oplossingsrichting is om te zoeken naar manieren om de administratieve werkzaamheden in te passen in het dagelijks werk. Als vierde oplossing zal ook het feitelijk aantal uren dat de zorgverlener besteedt aan administratie moeten verminderen.

Uit vragenlijsten onder ruim 1500 zorgverleners bleek de hoeveelheid administratie een pijnpunt bij veel zorgverleners. Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners schatten in dat ze gemiddeld 10,5 uur per week aan administratie besteden, terwijl zij een arbeidscontract van gemiddeld 26,2 uur hebben. Zorgverleners die de administratieve druk te hoog vinden besteden wekelijks gemiddeld 11,2 uur aan administratie. Dat is 2 uur méér dan degenen die de druk niet te hoog vinden.

Bedolven onder administratie

Ook medisch specialisten en artsen in opleiding worden bedolven onder administratie. Zij zijn gemiddeld 40 procent van hun totale werktijd kwijt aan administratieve handelingen. Ruim de helft van deze handelingen ervaren zij als niet zinnig, terwijl deze tijd wel ten koste gaat van de patiëntenzorg. Dat concludeerden de Federatie Medisch Specialisten en de VvAA in november op basis van onderzoek onder ruim 3000 medisch specialisten en aio’s. Het inzetten van ICT-gerelateerde oplossingen kan volgens de respondenten bijdragen aan het beperken van onnodige of tijdrovende administratieve handelingen.

Driekwart van de medisch specialisten en aio’s geeft aan dat de ICT-systemen hen niet voldoende ondersteunen bij hun administratieve taken. Een veelgehoorde oplossing is het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Verder leidt het dubbel vastleggen van patiëntgegevens en aanvragen tot grote frustratie. 70 procent van de respondenten zegt gegevens vaak dubbel te moeten invoeren. Zaken zouden volgens hen eenmalig en eenduidig moeten kunnen worden vastgelegd en daarbij voor meervoudig gebruik moeten dienen. Een oplossing voor veel van de huidige problemen wordt gezien in het realiseren van één landelijk gekoppeld EPD-systeem, waarvoor vanaf 2018 het MedMij-stelsel toe moet leiden.