PalliArts-app biedt info over kinderpalliatieve zorg

11 september 2018
Palli-app
Apps
Nieuws

Informatie over kinderpalliatieve zorg is sinds kort opgenomen in de app PalliArts, onder Consultatie en Handige links. De informatie van Stichting PAL (kinderpalliatieve expertise) over de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) en de Kinderconsultatieteams (KCT’s) zijn per regio in PalliArts gezet. PalliArts is een app die landelijke en regionale informatie biedt over palliatieve zorg. De app ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg.

Kinderpalliatieve zorgverlening is zorg aan kinderen die een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening hebben. In de moeilijke fase van diagnose tot na overlijden is het van groot belang dat een kind en zijn of haar gezin de best mogelijke zorg krijgen, aldus IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) op haar website. De Kinder Comfort Teams (KCT) en de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) vervullen een consultatierol in de regio. De KCT’s zijn er voor vragen rondom kinderpalliatieve zorg in het ziekenhuis. Voor vragen rondom zorg thuis kan het NIK benaderd worden. Ouders en professionals kunnen daar terecht met vragen over bijvoorbeeld het medische beleid, onderlinge afstemming, mogelijkheden en financiering van zorg of zorg voor broertjes en zusjes. De komende maanden wordt de nu nog ontbrekende informatie van sommige Kinder Comfort Teams en Netwerken Integrale Kindzorg aangevuld in de app. Zo zijn veel teams op dit moment alleen bereikbaar via e-mail. Zodra er een telefoonnummer beschikbaar is wordt deze toegevoegd in de app.

PalliArts ondersteunt huisarts

PalliArts is een app die landelijke en regionale informatie biedt over palliatieve zorg overal en op ieder moment. De app ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. IKNL verzorgt de landelijke informatie in de app. Dit omvat de samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg zoals deze op Pallialine staan. Dit geldt ook voor de informatie over regionale consultatieteams voor vragen over complexe zorgsituaties. De consultatieteams zijn rechtstreeks te bellen vanuit PalliArts. Participerende Netwerken Palliatieve Zorg, ondersteund door Fibula, verzorgen de informatie over het zorgaanbod in de regio, eventuele regionale transmurale afspraken en actuele informatie over beschikbare bedden in de hospices en palliatieve units. De regionale informatie is alleen beschikbaar als het netwerk in de regio participeert in PalliArts, in dit overzicht vindt u welke netwerken al participeren. Netwerken die belangstelling hebben kunnen zich aanmelden bij Fibula.

Medefinanciering door VGZ

PalliArts is een initiatief van Marije Brull en Marlie Spijkers van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant, ontwikkeld in samenwerking met IKNL en deels gefinancierd door VGZ. Fibula ondersteunt dit initiatief. PalliArts is eigendom van IKNL. De app is is gratis te downloaden voor zowel iOS (Appstore) als Android (Playstore). De app is gekoppeld aan de website Pallialine. Hier staan richtlijnen palliatieve zorg volgens recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederland die betrokken zijn bij de palliatieve zorg. De ervaringen van onder andere artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden zijn hiervoor benut. Maar ook patiënten participeren bij de ontwikkeling van richtlijnen palliatieve zorg. Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!