Partijen achter kanker.nl intensiveren samenwerking

21 oktober 2021
Kankerpatient
Zorgtransitie
Nieuws

Om de digitale informatievoorziening voor kankerpatiënten en hun naasten verder te verbeteren en de kwaliteit van leven voor (ex-)kanker patiënten te verbeteren, intensiveren de vier organisaties achter het platform hun samenwerking. Stichting kanker.nl, KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben hiervoor een nieuwe overeenkomst gesloten.

Kanker.nl is het informatieplatform voor patiënten met kanker, (ex-)patiënten en hun naasten. Doel van het platform is het bevorderen van de kwaliteit van leven door een betrouwbare, kwalitatief goede en toegankelijke informatievoorziening. De organisaties achter het platform delen binnen de samenwerking allen informatie vanuit hun eigen expertise.

Het platform biedt betrouwbare informatie over kanker, behandelingen, lopende klinische studies, zorgaanbod, de gevolgen van kanker en hoe daarmee om te gaan. Daarnaast kunnen mensen op het platform hun ervaringen delen met anderen. Kanker.nl heeft inmiddels meer dan 30.000 deelnemers en 1.100 bloggers.

Intensievere samenwerking

Doel van de nieuwe, intensievere, samenwerking is het verder ontwikkelen van de digitale informatievoorziening zodat patiënten beter zijn toegerust om met de gevolgen van kanker om te gaan en samen met hun arts te beslissen over behandelmogelijkheden.

“Het patiëntperspectief moet altijd voorop staan en wordt met deze samenwerking geborgd. De kankerpatiëntenorganisaties van NFK hebben veel specifieke kennis en informatie, die door deze intensievere manier van samenwerken nog breder toegankelijk wordt gemaakt voor patiënten en naasten”, aldus Arja Broenland, directeur-bestuurder van de NFK.

“Met de samenwerking met kanker.nl komt de informatie uit de Nederlandse Kankerregistratie sneller bij de patiënt. We willen nog beter kijken hoe we informatie voor patiënten ontsluiten en gedeelde besluitvorming kunnen bevorderen", voegt prof. dr. Thijs Merkx, voorzitter RvB van IKNL, daar aan toe.

Platform doorontwikkelen

Vorige maand kondigde kanker.nl een samenwerking met Nictiz aan. Samen willen zij de medische termen in patiëntportalen begrijpelijker maken voor kankerpatiënten. Nictiz en het platform willen dat patiënten met een oncologische aandoening informatie in hun patiëntportaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) begrijpen en zich aanvullend informeren op www.kanker.nl.

“Het informatieplatform kanker.nl bestaat bij de gratie van de bijdragen van vele individuen en organisaties. Samenwerken in het oncologisch netwerk is onze sleutel tot succes. Met de hernieuwde samenwerking gaan we de schouders onder de toekomst zetten, zodat patiënten ook in de toekomst voorzien worden van betrouwbare informatie en samen met zorgprofessionals kunnen beslissen”, aldus Chris Fentener van Vlissingen, directeur van kanker.nl.