Search
Close this search box.
Search

Een experiment met bundelkorting van de NZa, Xpert Clinics en Zilveren Kruis in de bekostiging bij hand- en polszorg moet leiden tot passende zorg.

Passende zorg met bundelkorting hand- en polszorg

Met de pas geïntroduceerde bundelkorting voor hand- en polszorg door Xpert Clinics en Zilveren Kruis wordt ook in de bekostiging van zorg rekening gehouden met de ontwikkeling van passende zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is betrokken geweest bij dit experiment van een nieuwe bekostigingsvorm die innovatie een impuls moet geven. Kern is dat de zorg rondom de patiënt is georganiseerd en dat het waardegedreven zorg is. Deze vorm van bekostiging is tot dusver uniek.

In plaats van verschillende dbc-prestaties komt er komt er één betaaltitel voor het hele zorgpad. “Dit experiment staat ons toe om samen écht zonder volumeprikkel te werken en om continu zorguitkomsten te verbeteren. Dat is nieuw. Lessen uit dit experiment zetten we op termijn in bij afspraken over passende zorg voor een grotere groep verzekerden”, zegt strategisch adviseur bij Zilveren Kruis, Anouk Baars. De prestatie omvat de medisch specialistische zorg, ondersteunende paramedische zorg en hulpmiddelenzorg. Deze koerswijziging laat volgens de NZa zien dat de bekostiging in de zorg fundamenteel anders kan en bijdraagt aan passende zorg.

Vast bedrag per zorgpad

Voor de zorg per patiënt is er een vast bedrag bij de start van de behandeling en 365 dagen daarna. Er is geen onderscheid meer tussen conservatieve of operatieve behandelingen. Xpert Clinics krijgt één bedrag uitgekeerd zolang de uitkomsten van de zorg goed zijn. De behandelaar heeft daardoor geen volumeprikkel meer en wordt beloond voor het leveren van passende zorg zonder dat dit leidt tot omzetverlies.

Doordat Xpert Clinics en Zilveren Kruis met deze bundelbekostiging de zorg rondom de patiënt organiseren, is de zorg die ze verlenen doelmatiger. Ook leidt het tot een betere afstemming tussen de zorgprofessionals. Daarnaast zijn de zorgaanbieders hierdoor in staat om hun processen en de kwaliteit van het leveren van zorg te verbeteren.

Door deze andere manier van financiering is het ook beter mogelijk om de uitkomsten van de geleverde zorg te meten. Xpert Clinics en Zilveren Kruis gebruiken daarvoor een meetprotocol. Uitkomsten die worden gemeten zijn: pijnervaring, functieherstel en algemene patiënttevredenheid. De uitkomsten worden structureel gemonitord en gemeten. De uitkomstinformatie blijft behouden en is transparant, zoals ook is afgesproken in het contract.

Van experiment naar blijvende bekostiging

Het experiment met de nieuwe bekostiging van hand- en polszorg loopt drie jaar. Het maakt gebruik van de beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten. De NZa stelt de prestatie beschikbaar zodat ook andere partijen hierbij aan kunnen sluiten. Er wordt bekeken of bij een positieve evaluatie de hand- en polszorg definitief op de nieuwe manier kan worden bekostigd.

De NZa juicht partijen toe die innovatieve stappen durven te zetten om passende zorg te realiseren. Ze nodigen partijen uit om met zorgbundels te experimenteren. Voor meer informatie, hulp of het inschakelen van de expertise van de NZa kan contact worden opgenomen.

Ron Smeets

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?