Patiënten gezocht voor twee telebegeleiding projecten

30 juli 2021
Monitoring-Thuis
Monitoring
Nieuws

Vliegwiel, het samenwerkingsverband voor digitale transformatie in de zorg, is twee projecten gestart waarvoor zij op zoek is naar patiënten die ervaringen hebben met telebegeleiding. Doel van het eerste project is het bieden van ondersteuning voor patiënten die moeite hebben met telebegeleiding. Het tweede project richt zich op de juridische uitdagingen bij telebegeleiding.

Patiënten, of zorgverleners die patiënten kennen, die daarvoor in aanmerking komen kunnen zichzelf voor deze werkgroepen aanmelden. Via de werkgroep patiëntondersteuning wil het Vliegwiel mensen ondersteunen die moeite hebben met het gebruik van computer en internet zodat ook zij kunnen profiteren van de voordelen van telebegeleiding.

Het tweede project betreft het afnemen van interviews met betrekking tot de juridische uitdagingen bij telebegeleiding. In een werkgroep met medisch specialisten, verpleegkundigen, projectleiders, leveranciers van telebegeleiding en juristen gaat Vliegwiel op zoek naar oplossingen voor deze juridische dilemma’s.

Werkgroep patiëntondersteuning

In Nederland heeft ongeveer één op de vrij mensen moeite met het gebruik van computer en internet. Daarnaast is er een grote groep die daar geen moeite mee heeft, maar bij het invullen of vragenlijst, via pc of aap, juist weer moeite heeft om in te schatten welke actie moeten ondernemen. Met de werkgroep patiëntondersteuning wil het Vliegwiel deze groepen de ondersteuning gaan bieden die zij nodig hebben.

Voor iedereen die lid wil worden van de werkgroep is het goed om te weten wat dat precies inhoudt:

  • In de werkgroep patiëntondersteuning werk je samen met projectleiders uit ziekenhuizen en leveranciers van telebegeleiding. De werkgroep zal bestaan uit 10 tot12 leden. Samen maak je inzichtelijk tegen welke problemen patiënten aanlopen bij telebegeleidng en op welke manier zij hierbij geholpen kunnen worden. We vinden het belangrijk om van jou als patiënt te horen wat voor jou een goede manier is en waarom. Met jouw ervaring kun je de werkgroep helpen om handvatten te bieden aan ziekenhuizen die patiënten willen helpen om telebegeleiding te gebruiken.
  • Je hebt zelf als patiënt ervaring met telebegeleiding en vond het zelf in het begin misschien best lastig om de app of de apparatuur te gebruiken.
  • Je neemt deel aan 3 digitale werksessie van 2 uur. Deze werksessies worden gepland in de periode vanaf oktober tot in het eerste kwartaal in 2022. Daarnaast ben je nog ongeveer een uur per werksessie bezig om wat stukken te lezen, of vragen via mail of telefonisch te beantwoorden.
  • Voor deelname aan een werksessie ontvangt je een cadeaubon van € 100 of je mag dit bedrag schenken aan een goed doel naar keuze.

Juridische uitdagingen telebegeleiding

Het tweede project is gericht op de juridische vraagstukken die bij telebegeleiding aan de orde zijn. Die hebben zowel betrekking op voor zorgverleners als patiënten. Denk aan vraagstukken rondom de eisen die gesteld worden aan medische hulpmiddelen voor telebegeleiding, zoals een bloeddruk- of glucosemeter. Of de vraag wie verantwoordelijk is voor eventuele schade aan apparatuur of storingen. Minstens zo belangrijk zijn vragen als, wat gebeurt er met de meetgegevens en wie is het eerste aanspreekpunt, de medisch specialist, huisarts, een verpleegkundige of iemand anders?

De werkgroep die dit project gaat uitvoeren is op zoek naar patiënten die ze hierover kunnen interviewen. Patiënten hoeven hiervoor niet te beschikken over juridische kennis. Ervaring met telebegeleiding is natuurlijk wel een vereiste. Wie wil meewerken aan een interview kan de volgende zaken verwachten:

  • De projectgroep maakt een afspraak voor een interview op een moment dat voor jou goed uitkomt. Het interview duurt ongeveer 45 minuten en zal telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden.
  • Het interview wordt niet opgenomen, maar de interviewer maakt wel aantekeningen. Uiteraard wordt alles wat je zegt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.
  • Voor deelname aan een interview ontvang je een cadeaubon van € 50 of je mag dit bedrag schenken aan een goed doel naar keuze.

Wil je meer weten over deze projecten of wil je deelnemen? Stuur dan een mail met je vragen of korte motivatie naar projectleider Talida Doedens: t.doedens@patientenfederatie.nl.