Patiëntendossiers op de blockchain - Nieuwsoverzicht van 17 november

17 november 2015
Refe_54f607c77dc93_Jan-Vasek-4-scaled
Innovatie
Nieuws

Met ook nog: Google steekt 46 miljoen in hart- en vaatziekten - Health Deals helpen met landelijke opschaling - Deel dit bericht met #eHealth en #icthealth

Patiëntendossiers op de Blockchain

In het afgelopen nummer van ICT&health vertelde Yuri van Geest al over de impact die de blockchain gaat hebben op de wereld en de zorgsector. Kort gezegd: de blockchain is een systeem voor veilige transacties. Het is gebouwd als basis voor de cryptovaluta bitcoin. Het systeem kan echter ook gebruikt worden om andere zaken betrouwbaar vast te leggen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld eigendomsrechten of auteursrechten. Op de vorige week gehouden Blockchain Hackaton heeft 'Medvault' gewonnen. Dit is een patiëntendossier op de blockchain. Groot voordeel is de mate van controle voor patiënten. Een van de teamleden, Graham Rhodes vertelt tegenover Coindesk: "We geven patiënten de controle over hun eigen dossier en zij beslissen wat er publiek wordt of privé blijft. Tegelijkertijd is het dossier digitaal opgeslagen en wereldwijd te bereiken." Patiënten krijgen een key fob, waarmee een arts hun dossier kan bereiken, bijvoorbeeld als ze zelf bewusteloos zijn. Wilt u meer weten over de Blockchain? Op tweakers vindt u een uitgebreid artikel over dit onderwerp.

Google steekt 46 miljoen in strijd tegen hart- en vaatziekten

Google heeft bekend gemaakt dat het bedrijf 46 miljoen euro (50 miljoen dollar) gaat investeren in onderzoek naar hart- en vaatziekten. Het bijzondere hierbij is dat Google het bedrag niet verspreidt over verschillende onderzoeken, maar het in één team wil steken voor een periode van vijf jaar. Dit maakte het bedrijf bekend op een bijeenkomst van de American Heart Association (AHA) . "Traditioneel gaat financiering vaak stapsgewijs of op maat voor een bepaald onderzoek. Dat maakt het lastig om echt lange termijn onderzoek te doen naar een onderwerp met meerdere facetten", aldus Andrew Conrad, CEO van het life sciences team bij Google.

Health Deals helpen met landelijke opschaling

Minister Schippers gaf begin oktober in haar update aan de kamer al aan dat iedereen mag meedenken over innovaties in de zorg.  Nu maakt ze dit concreet; samen met het ministerie van EZ biedt ze private partijen de mogelijkheid om een Health Deal aan te gaan. Dat kan bijvoorbeeld als u ziet dat een idee lokaal succesvol is, maar het niet landelijk uitgerold krijgt - bijvoorbeeld vanwege belemmeringen die de overheid kan wegnemen. De belangrijkste uitgangspunten voor de Health Deals zijn:
  • De innovatie is gericht op het stimuleren van zorginnovaties die maatschappelijk impactvol zijn. Bijvoorbeeld het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten, of het vergroten van de efficiëntie in de keten.
  • Patiënten en gebruikers moeten nadrukkelijk betrokken zijn bij de innovatie.
  • De innovatie moet op initiatief van veldpartijen tot stand zijn gekomen. Er moet minimaal één private partij bij betrokken zijn.
  • De overheid heeft een rol in het wegnemen van knelpunten die de partijen ervaren bij de toepassing van de innovatie.
Heeft u een goed idee? Bel dan met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 088-0424242, kies 6 en daarna 2. Vertel dat het om een health deal gaat. U kunt ook het contactformulier gebruiken.