Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Patiëntenfederatie Nederland zet vraagtekens bij aanpak zorgfraude

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat er terughoudend moet worden omgegaan met het delen van medische gegevens van patiënten en dat er in het huidige wetsvoorstel te makkelijk ruimte wordt gegeven om in het dossier van patiënten te kijken. Patiëntenfederatie Nederland reageert daarmee op het nieuwe wetsvoorstel dat fraude in de zorg moet tegengaan.

Het kabinet kwam in april van dit jaar met een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Jaarlijks kosten deze onrechtmatigheden de samenleving miljoenen euro’s. De aanpak concentreert zich met name op 5 specifieke zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en het persoonsgebonden budget.

Naast de aanpak in de vijf specifieke zorgsectoren, worden straks scherpere eisen gesteld aan de toetreding tot de zorg. De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) verbetert het toezicht op nieuwe zorgaanbieders en er komt een meld- en vergunningsplicht. Bovendien krijgen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten meer wettelijke mogelijkheden om gegevens over fraudeurs met elkaar kunnen te uitwisselen via een speciaal waarschuwingsregister.

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat de reikwijdte van de wet zou moeten worden versmald en dat er gekeken moet worden naar minder ingrijpende alternatieven. De Patiëntenfederatie steunt de artsenorganisatie KNMG in zijn standpunt dat het medisch beroepsgeheim en het maatschappelijk belang onvoldoende worden beschermd.

‘Meeste patiënten bereid zelf mee te werken bij bestrijden fraude’

Patiëntenfederatie Nederland is het niet eens met de constatering in de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel dat toestemming van de patiënt voor het delen van zijn privacygevoelige gegevens in de praktijk niet mogelijk zal zijn. Uit eerder onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat de meeste patiënten bereid zijn mee te werken aan het bestrijden van fraude.

Ten slotte blijkt uit het wetsvoorstel dat persoonsgegevens en gegevens over de gezondheid door het IKZ ook gebruikt worden voor andere zaken dan zorgfraude. Het gaat dan om het verkrijgen van inzicht in trends en ontwikkelingen en het informeren van andere instanties hierover. Patiëntenfederatie Nederland vraagt zich af of hiervoor een inbreuk in de privacy van de patiënt gerechtvaardigd is. Dat onderzoek kan volgens de organisatie ook met geanonimiseerde gegevens uitgevoerd worden.

 

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Meer weten over hoe de zorg haar toekomst implementeert? Wilt u deze mede inrichten, er invloed op uitoefenen en/of de relevante innovaties ervaren? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn na registratie gratis maar nu al beperkt beschikbaar! Dus wacht niet en 
meld u snel aan!

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen