Een projectteam onderzoekt of mensen , met behulp van patroonherkenning en AI, kunnen voorkomen dat ze vastlopen.

Patroonintake met AI is doorbraak in mentale zorg

Binnen het Patterns of Life project wordt in de mentale zorg de zogeheten Patroonintake ontwikkeld. Hierbij speelt AI een cruciale rol. In drie gesprekken helpt het innovatieve proces mensen hun vastgelopen patronen te begrijpen en te doorbreken. Op die manier kan meer passende zorg worden ontwikkeld en kan de cliënt meer regie pakken. Deze innovatieve intake op basis van gedragspatronen maakt gebruik van Polly, een digitale applicatie.

Hulpvragers krijgen via deze innovatieve aanpak diepgaand inzicht, zoals bleek uit de positieve ervaring van een pilot-cliënt. Het projectteam van Patterns of life gelooft dat mentale problemen niet louter bestaan uit symptomen, maar voortkomen uit verstoorde interacties in relaties met zichzelf, anderen en de omgeving. Deze interacties kunnen zich manifesteren als vicieuze cirkels waarin mensen vastlopen. Om dit te doorbreken, wordt dus deze slimme vorm van Patroonintake ingezet.

Polly app

De Patroonintake maakt gebruik van Polly, een app waarin mensen hun verhaal kunnen vastleggen. In het eerste gesprek wordt relevante informatie verzameld, zoals gevoelens en omstandigheden, om in het tweede gesprek samen met de Patroonverkenner de patronen te ontdekken waarin iemand vastzit. Hierdoor krijgen hulpvragers diepgaand inzicht in hun eigen situatie, zoals bijvoorbeeld bleek uit de positieve ervaring van een pilot-cliënt.

Het derde deel van de Polly app helpt mensen vooruit te kijken en hun herstelplan te ontwikkelen. Cliënt en behandelaar stellen gezamenlijk een gepersonaliseerd plan op, gebaseerd op het verhaal, de bouwstenen, de patronen en de hersteldoelen. Dit herstelplan wordt gekoppeld aan het EPD, waardoor de behandelaars minder administratief werk hebben.

Patroonintake met AI

Een belangrijke pijler van het project is het integreren van kunstmatige intelligentie. Alle gebruikers van de Polly App beantwoorden dezelfde vragenlijst, waardoor waardevolle gegevens worden verzameld en een database wordt opgebouwd. Hierdoor kunnen in de toekomst passende suggesties worden gedaan die de gesprekken tussen cliënt en behandelaar verrijken.

Kunstmatige intelligentie wordt niet alleen in dit onderzoek rond levenspatronen ingezet, maar ook steeds vaker bij andere soorten psychologisch en psychiatrisch onderzoek. Met André Marquand is bijvoorbeeld onlangs een nieuwe hoogleraar computational psychiatry aangesteld. Hij past  AI-technieken toeop grote datasets met verschillende gegevens om voorspellingen te doen over de ontwikkeling van psychiatrische aandoeningen bij individuele patiënten. Deze aanpak draagt bij aan betere behandelingen.

Ook andere universiteiten, zoals Universiteit Maastricht/Parnassia, zetten AI in voor meer persoonlijke behandelingen van psychiatrische patiënten en richten zich met name op meer persoonsgerichte medicatie in de psychiatrie.

Pilot met multidisciplinair team

Het projectteam rondom ‘The Patterns of life’ is momenteel gestart met de Patroonintake in Den Haag en Leiden om te onderzoeken hoe behandelaren en cliënten dit ervaren. De combinatie van een nieuwe visie, een nieuw ontwerp van de intake en de inzet van software en data infrastructuur maken dit project uniek. In de toekomst wordt gekeken naar verdere implementatie binnen PsyQ en mogelijk andere
ggz-instellingen.

Het Patterns of Life project is een multidisciplinair team van professionals, waaronder David van den Berg, Femke de Boer, Annemarie Mulder, Jim Driessen, Rutger Goekoop, Sander Voerman, Gerrit Glas en Marloes Verhaar. Voor meer informatie over het project, verwijzen we naar de website van Patterns of Life.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Longrevalidatie thuismeten app
Thuismeten-app helpt bij longrevalidatie
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
Volg jij ons al?