Search
Close this search box.
Search

Petra van Holst (ZN): ‘Samen werken aan zorgvernieuwing’

“Vanuit de driehoek patiënt, zorgaanbieder en zorgverzekeraar de juiste balans zoeken tussen digitale en fysieke zorg. Met als doel dat zorgprofessionals zich zoveel mogelijk kunnen focussen op zorg aan patiënten. Daar ligt onze grootste uitdaging als het gaat om toekomstbestendige zorg”, stelt Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een interview met ICT&health.

Het thema zorgvernieuwing heeft daarom een prominente plek in de agenda ‘Blijvend verzekerd van goede zorg’, de inzet van de zorgverzekeraars voor de verkiezingen. Om de ontwikkeling en opschaling van zorginnovaties te versnellen, hebben zorgverzekeraars ook de taskforce Digitale Zorg opgericht. Gezamenlijk werken zij aan een kader van randvoorwaarden, waaraan goede, opschaalbare toepassingen moeten voldoen.

Ongekende hectiek

Ook voor zorgverzekeraars brengt COVID-19 een ongekende hectiek met zich mee. Van Holst geeft aan dat er nooit eerder in de geschiedenis van de collectief gefinancierde zorg steunpakketten van deze aard en omvang – enkele miljarden euro’s – zijn opgezet om de zorg toegankelijk te houden.

Hoe de zorgverzekeraars denken dat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid ook in de toekomst gewaarborgd blijft, is dit jaar vastgelegd in de gezamenlijke agenda ‘Blijvend verzekerd van goede zorg’, de inzet van de zorgverzekeraars voor de komende verkiezingen. Digitalisering is daarin een belangrijk thema.

Sneller opschalen

Eén van de initiatieven op het gebied van zorgvernieuwing, waar de zorgverzekeraars een jaar geleden in ZN-verband mee zijn gestart, is dus de taskforce Digitale Zorg. Om de ontwikkeling en opschaling van zorginnovaties te stimuleren, wordt binnen dit platform een kader van randvoorwaarden opgesteld, waaraan goede, opschaalbare toepassingen moeten voldoen.

“We willen samen werken aan de noodzakelijke vernieuwing van onze zorg. Door nieuwe oplossingen kritisch te evalueren, maar zorgaanbieders en ontwikkelaars vooraf ook de juiste handvatten te bieden voor succes”, zegt Van Holst. Wat zorgverzekeraars zien als noodzakelijke vernieuwing en hoe zij die samen met zorgaanbieders en patiënten willen vormgeven, vertelt de ZN-bestuurder in ICT&health 6, die op 10 december verschijnt.

Onderdeel zorgvernieuwing

In een eerder interview met ICT&health (juli 2019) benadrukte Van Holst dat de inzet van technologie geen doel op zich moet zijn, maar onderdeel van zorgvernieuwing. Dat was destijds al terug te zien in de visie van ZN op de ontwikkeling van de zorg en de rol van zorgverzekeraars daarbinnen – Ambitie 2025. “Je moet altijd de ‘waarom’ vraag stellen. Dus ook: waarom is technologie nodig?”

ICT&health 6, 2020 verschijnt op 10 december.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?