Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Petra van Holst (ZN): ‘Samen werken aan zorgvernieuwing’

“Vanuit de driehoek patiënt, zorgaanbieder en zorgverzekeraar de juiste balans zoeken tussen digitale en fysieke zorg. Met als doel dat zorgprofessionals zich zoveel mogelijk kunnen focussen op zorg aan patiënten. Daar ligt onze grootste uitdaging als het gaat om toekomstbestendige zorg”, stelt Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een interview met ICT&health.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het thema zorgvernieuwing heeft daarom een prominente plek in de agenda ‘Blijvend verzekerd van goede zorg’, de inzet van de zorgverzekeraars voor de verkiezingen. Om de ontwikkeling en opschaling van zorginnovaties te versnellen, hebben zorgverzekeraars ook de taskforce Digitale Zorg opgericht. Gezamenlijk werken zij aan een kader van randvoorwaarden, waaraan goede, opschaalbare toepassingen moeten voldoen.

Ongekende hectiek

Ook voor zorgverzekeraars brengt COVID-19 een ongekende hectiek met zich mee. Van Holst geeft aan dat er nooit eerder in de geschiedenis van de collectief gefinancierde zorg steunpakketten van deze aard en omvang – enkele miljarden euro’s – zijn opgezet om de zorg toegankelijk te houden.

Hoe de zorgverzekeraars denken dat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid ook in de toekomst gewaarborgd blijft, is dit jaar vastgelegd in de gezamenlijke agenda ‘Blijvend verzekerd van goede zorg’, de inzet van de zorgverzekeraars voor de komende verkiezingen. Digitalisering is daarin een belangrijk thema.

Sneller opschalen

Eén van de initiatieven op het gebied van zorgvernieuwing, waar de zorgverzekeraars een jaar geleden in ZN-verband mee zijn gestart, is dus de taskforce Digitale Zorg. Om de ontwikkeling en opschaling van zorginnovaties te stimuleren, wordt binnen dit platform een kader van randvoorwaarden opgesteld, waaraan goede, opschaalbare toepassingen moeten voldoen.

“We willen samen werken aan de noodzakelijke vernieuwing van onze zorg. Door nieuwe oplossingen kritisch te evalueren, maar zorgaanbieders en ontwikkelaars vooraf ook de juiste handvatten te bieden voor succes”, zegt Van Holst. Wat zorgverzekeraars zien als noodzakelijke vernieuwing en hoe zij die samen met zorgaanbieders en patiënten willen vormgeven, vertelt de ZN-bestuurder in ICT&health 6, die op 10 december verschijnt.

Onderdeel zorgvernieuwing

In een eerder interview met ICT&health (juli 2019) benadrukte Van Holst dat de inzet van technologie geen doel op zich moet zijn, maar onderdeel van zorgvernieuwing. Dat was destijds al terug te zien in de visie van ZN op de ontwikkeling van de zorg en de rol van zorgverzekeraars daarbinnen – Ambitie 2025. “Je moet altijd de ‘waarom’ vraag stellen. Dus ook: waarom is technologie nodig?”

ICT&health 6, 2020 verschijnt op 10 december.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen