PFN, KBO-PCOB willen meer ruimte voor digitale zorg in de wijk

do 13 juni 2019 - 13:40
DigitaleZorg
eHealth
Nieuws

Patiëntenfederatie Nederland en KBO-PCOB vinden dat de invoering van digitale zorg in de wijk te langzaam gaat terwijl hier wel veel vraag naar is. digitale zorg kan ondersteunen bij zelfstandigheid en maakt mensen minder afhankelijk van het tijdstip waarop een professional langs kan komen. De organisaties schreven hierover een brief naar de Tweede Kamer.

Patiëntenfederatie Nederland en KBO-PCOB vinden dat er snel digitale zorg moet komen die voldoet aan de behoeften van cliënten. Meer e-health in de wijk betekent ook dat er geld en ruimte moet komen voor toepassing, schrijven de organisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

“Nu zien we te vaak dat e-health naast het ‘gewone’ werk komt waardoor de werkdruk en administratieve lasten toenemen. Terwijl we willen werken naar ‘Digitaal, het nieuwe normaal’. Dat gaat niet vanzelf. Het is belangrijk om e-health toepassingen te ontwikkelen en implementeren samen met de belanghebbenden. Dit zijn bestuurders, zorgverleners, maar ook zeker patiënten. Deze groep moet de producten uiteindelijk gaan gebruiken en daarom is het cruciaal dat de e-health producten ook aansluiten op hun behoeften en wensen. En dat mensen kunnen oefenen met applicaties en ervaringen met elkaar kunnen delen”, zo valt onder meer te lezen in het schrijven.

In de brief worden vier verbeterpunten aangedragen:

  1. Zorg voor zorgvuldige monitoring afspraken hoofdlijnakkoord
  2. Verbeter het proces van bijcontractering en geef patiënten duidelijke informatie
  3. Los wachtlijsten casemanagement dementie op
  4. Bevorder toepassing van e-health in de wijkverpleging en betrek patiënten daarbij

‘Plan onwenselijk’

Beide organisaties roepen de Tweede Kamer tevens op goed te kijken naar wat partijen hebben afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord over de wijkverpleging. Daarin staan afspraken om de omvang van niet-gecontracteerde zorg te verminderen. Maar intussen werkt de minister aan een wet waarmee hij de hoogte van de vergoeding van ongecontracteerde zorg kan vaststellen.

Patiëntenfederatie en KBO-PCOB noemen dat plan “onwenselijk” want het werpt voor verzekerden een financiële hinderpaal op om niet gecontracteerde zorg te kiezen. Ze willen dat de Kamer de minister vraagt de afspraken die zijn gemaakt in het hoofdlijnenakkoord goed te monitoren. Extra financiële prikkels kunnen alleen als de gemaakte afspraken niet voldoende resultaat hebben.