PGO-gegevens geboortezorg live

23 oktober 2023
Geboortezorg-AL
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Sinds deze maand is het eenvoudiger om gegevens in de geboortezorg in te zien en te gebruiken. MedMij heeft de gegevensdienst Verzamelen Integrale Zwangerschapskaart officieel gepubliceerd. De afgelopen maanden hebben GERRIT, Nictiz, MedMij, het programmabureau VIPP Babyconnect samen met leveranciers hard gewerkt aan het ontwikkelen van deze gegevensdienst voor de geboortezorg.

Met de nieuwe dienst halen cliënten binnenkort hun eigen gegevens op die bij de verloskundige bekend zijn in hun Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Naar verwachting is het in de komende maanden mogelijk om steeds meer informatie op te halen en in te zien, zoals echo- en kraaminformatie.

Werkwijze

Nienke Lemstra-Idsardi Lemstra, projectleider bij GERRIT, legt uit: “Dat deze gegevensdienst er nu is, is een geweldig resultaat van de samenwerking. Het leuke aan dit traject was de innovatieve manier waarop we gewerkt hebben. We startten met een pilotversie die we op verschillende manier hebben getest. Op basis van testresultaten met dienstverlener zorgaanbieders (DVA’s), bronsystemen en PGO-leveranciers pasten we aan en tijdens de hackathon op 25 september vielen alle puzzelstukjes op hun plek.”

Voorheen was het zo dat de gegevensdiensten eerst werden gepubliceerd en na publicatie werden en daar waar nodig aanpassingen gedaan. Met deze gegevensdienst voor de geboortezorg kan man direct aan de slag.

Gegevens ontsluiten naar PGO’s

De komende maand kwalificeren de PGO’s en DVA’s zich voor de nieuwe gegevensdienst. Daarna kunnen de cliënten de PGO’s voor verloskunde in gebruik nemen.

Het ontsluiten van geboortezorggegevens naar PGO’s is een van de doelstellingen van VIPP Babyconnect. Zo’n PGO is een website of app waarin cliënten informatie over hun eigen gezondheid kunnen bijhouden. Zo ook de zwangere vrouw of kraamvrouw.

Gegevensdienst geboortezorg

Een gegevensdienst is noodzakelijk voor uitwisseling met een PGO. Daarin is een verzameling van afspraken vastgelegd met betrekking tot het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en cliënten. Deze afspraken zorgen ervoor dat informatie over de zorg van de cliënt op de juiste manier wordt uitgewisseld.

Gegevensdiensten worden beheerd door MedMij. Zij bepalen welke gegevensdiensten over het MedMij-netwerk mogen worden ontsloten. Voor het uitwisselen van gegevens, de samenwerking met landelijke partijen en het mogelijk maken van een PGO is kennis nodig bij medewerkers. Er is in de versnellingstrajecten dan ook volop aandacht voor training, communicatie en nuttige implementatietools.