Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

PGO-leveranciers kunnen zich melden voor gebruikersregeling

Leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) kunnen zich gaan aanmelden om gebruik te maken van de tijdelijke financieringsregeling waarmee de overheid het gebruik van PGO’s wil stimuleren. Dat laat MedMij weten. De gebruikersregeling voor PGO’s is gepubliceerd op Tenderned. Hier kunnen leveranciers van zo’n toepassing zich aanmelden en kijken of zij voldoen aan de voorwaarden van de regeling.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) kondigde in maart 2019 de regeling aan die het voor iedere Nederlander mogelijk moet maken om de komende jaren kosteloos gebruik te maken van een PGO. Met zo’n omgeving – een website of een app – kunnen mensen zelf bepalen of en zo ja, met welke zorgverleners medische gegevens gedeeld worden. De meeste PGO’s bieden daarnaast aanvullende functionaliteiten, zoals het vastleggen van via wearables geregistreerde lichaamsfuncties.

Tijdelijke financiering

De gebruikersregeling is een tijdelijke financieringsregeling voor de leveranciers van de persoonlijke gezondheidsomgeving, zo benadrukt Bruins in maart, geen subsidie zoals vorig jaar werd toegekend voor het ontwikkelen van PGO’s. Iedere leverancier kan zich inschrijven en er zit geen limiet aan het aantal gebruikers. Leveranciers krijgen betaald voor elke gebruiker die tenminste één keer actief gegevens heeft opgehaald of gedeeld. Dit bedrag is vastgesteld op 7,50 euro per actieve gebruiker.

De sluitingsdatum voor het aanmelden voor de regeling is 16 juli 2019 om 12.00 uur. De criteria om gebruik te mogen maken van de regeling zijn: de PGO moet het MedMij-label hebben en voldoen aan de informatiestandaarden voor ziekenhuiszorg, huisartsgegevens, medicatiegegevens, zelfmeetgegevens en GGZ-gegevens.

Eerste MedMij-labels

In totaal hebben vorig jaar 84 leveranciers van PGO’s en informatiesystemen zoals EPD’s en xIS’en zich aangemeld als kandidaat-deelnemer van MedMij. Afgelopen april kregen de eerste twee PGO-leveranciers het MedMij-label uitgereikt. MedMij-deelnemers zijn, mede door het label op hun PGO, voor zowel zorggebruikers als zorgverleners herkenbaar als veilig en betrouwbaar.

Met het MedMij-label zijn gebruikers van op dit moment de Ivido- en Drimpy-PGO’s ervan verzekerd dat zij alle informatie binnen de PGO op een veilige manier kunnen verzamelen, bekijken, beheren en delen. Gegevens worden uitsluitend uitgewisseld volgens het MedMij Afsprakenstelsel met technische standaarden en juridische richtlijnen. Om zo gezondheidsgegevens uit verschillende bronnen op een eenduidige manier bij elkaar te brengen. De privacy en veiligheid is binnen de MedMij-PGO’s optimaal geregeld.

Tweede regeling in de maak

De tijdelijke financieringsregeling loopt van 1 oktober 2019 tot eind 2020 en is beoogd om twee keer met een jaar verlengd te worden. Op dit moment wordt volgens VWS gewerkt aan deel twee: een structurele financiering van PGO’s voor de periode na 2022.

Bij de start van de regeling zal de hoeveelheid beschikbare medische gegevens in de PGO’s nog beperkt zijn, stelt VWS. De beschikbaarheid neemt volgens het ministerie toe door:

  • De wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om vanaf juli 2020 aan hun patiënten digitaal gegevens te kunnen verstrekken.
  • De VIPP-subsidies die VWS verstrekt aan ziekenhuizen, huisartsen en instellingen in de GGZ, care en geboortezorg om gegevens gestandaardiseerd vast te leggen en te ontsluiten naar PGO’s.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen